Platform

Mobiliteit

Investeren in de mobiliteit is van groot belang voor het verbeteren van het werk- en leefklimaat in de Metropoolregio Amsterdam. Om die reden lopen er tal van verkeers- en vervoersprojecten. Centraal staan majeure infrastructuurprojecten en ontwikkelingsstrategieën voor verkeer en vervoer. 

Verbetering van de bereikbaarheid staat hoog op de metropoolagenda. En niet voor niets. De gezamenlijke inspanningen op mobiliteitsgebied leiden tot minder files, sneller openbaar vervoer, verbetering van de fietsmogelijkheden en een verbeterde overstap tussen modaliteiten. Een andere verdienste van de samenwerking is een snelle toename van elektrisch vervoer.

In de MRA lopen tal van infrastructuurprojecten om bestaande en toekomstige knelpunten op te lossen. Naast fysieke aanpassingen aan wegen krijgt het beter benutten van bestaande systemen eveneens nadrukkelijke aandacht, evenals uitbreiding van het verkeersmanagement en van de informatievoorziening. Op het gebied van het openbaar vervoer zet de regio onder meer in op knooppuntontwikkeling, met aandacht voor de verknoping van spoor en regionaal/lokaal openbaar vervoer en fiets. Specifieke aandacht gaat verder uit naar de uitrol van elektrisch vervoer, evenals andere maatregelen om vervuiling en overlast van het verkeer te verminderen.

Leden

Naam Organisatie
Jan de Reus (voorzitter) Gedeputeerde provincie Flevoland
Melanie van der Horst (vicevoorzitter) Wethouder gemeente Amsterdam
Marja Ruigrok Wethouder gemeente Haarlemmermeer, lid dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam, tevens lid MRA Bestuur
Jeroen Olthof Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Micha Mos Wethouder gemeente Almere namens deelregio Almere-Lelystad
Bas van Leeuwen Wethouder gemeente Haarlem namens deelregio Zuid-Kennemerland
Ron Suanet Wethouder gemeente Heemskerk namens deelregio IJmond
Gerard Slegers Wethouder gemeente Zaanstad namens deelregio Zaanstreek-Waterland
Bart Heller Wethouder gemeente Hilversum namens deelregio Gooi en Vechtstreek

Secretaris

Steef de Looze

06 - 46 21 50 49

Aankomende overleggen

17 okt

BO Mobiliteit

10:00 - 12:00

LocatieMRA Directie

Aanvang10:00

Eindtijd12:00

VoorzitterJan de Reus

18 dec

BO Mobiliteit

15:00 - 17:00

LocatieMRA Directie

Aanvang15:00

Eindtijd17:00

VoorzitterJan de Reus