Platform

Mobiliteit

Investeren in de mobiliteit is van groot belang voor het verbeteren van het werk- en leefklimaat in de Metropoolregio Amsterdam. Om die reden lopen er tal van verkeers- en vervoersprojecten. Centraal staan majeure infrastructuurprojecten en ontwikkelingsstrategieën voor verkeer en vervoer. 

Verbetering van de bereikbaarheid staat hoog op de metropoolagenda. En niet voor niets. De gezamenlijke inspanningen op mobiliteitsgebied leiden tot minder files, sneller openbaar vervoer, verbetering van de fietsmogelijkheden en een verbeterde overstap tussen modaliteiten. Een andere verdienste van de samenwerking is een snelle toename van elektrisch vervoer.

In de MRA lopen tal van infrastructuurprojecten om bestaande en toekomstige knelpunten op te lossen. Naast fysieke aanpassingen aan wegen krijgt het beter benutten van bestaande systemen eveneens nadrukkelijke aandacht, evenals uitbreiding van het verkeersmanagement en van de informatievoorziening. Op het gebied van het openbaar vervoer zet de regio onder meer in op knooppuntontwikkeling, met aandacht voor de verknoping van spoor en regionaal/lokaal openbaar vervoer en fiets. Specifieke aandacht gaat verder uit naar de uitrol van elektrisch vervoer, evenals andere maatregelen om vervuiling en overlast van het verkeer te verminderen.

Leden

Naam Organisatie
Jan de Reus (voorzitter) Gedeputeerde provincie Flevoland
Marja Ruigrok (vicevoorzitter) Vervoerregio Amsterdam, tevens lid Agendacommissie namens Platform Mobiliteit
Egbert de Vries Wethouder gemeente Amsterdam
Jeroen Olthof Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jan Hoek Wethouder gemeente Almere
Bob Demoet Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Irma Winkenius (agendalid) Nederlandse Spoorwegen (NS)
Harro Homan (agendalid) ProRail

Secretaris

Steef de Looze

06 - 46 21 50 49

Aankomende overleggen

09 feb

MRA Raadtafel

19:30 - 21:00

Locatie-

Aanvang19:30

Eindtijd21:00

Voorzitter-

18 feb

Algemene Vergadering

09:30 - 11:00

Locatie-

Aanvang09:30

Eindtijd11:00

VoorzitterFranc Weerwind

02 mrt

Platform BO Ruimte

10.00 - 12.30

LocatieWTC Amsterdam

Aanvang10.00

Eindtijd12.30

VoorzitterVoorzitter BO

Bestuurlijk overleg platform Ruimte

02 mrt

Platform BO Economie

11.30 - 13.30

LocatieWTC Amsterdam

Aanvang11.30

Eindtijd13.30

VoorzitterWethouder Everhardt

Bestuurlijk overleg economie