Portefeuillehoudersoverleg

Bouwen en Wonen

Wonen in de MRA

De Metropoolregio Amsterdam is een economisch sterke en gewilde regio, die vooral jonge mensen vanuit het hele land en internationale (kennis)werkers aantrekt. Dit leidt tot een sterke bevolkingsgroei en een grote vraag naar woningen in onze regio. Tegelijkertijd zien we dat starters en mensen met lage en middeninkomens het moeilijk hebben op de woningmarkt, dat de bevolking vergrijst en dat verschillen tussen gebieden en mensen in de MRA groter worden. Deze grote opgaven vragen om goede regionale samenwerking op het gebied van wonen, zowel binnen de MRA-overheden als met externe partners, zoals corporaties en marktpartijen.

De samenwerking op het gebied van Wonen wordt gecoördineerd en gefaciliteerd vanuit het Programma Wonen in de MRA en heeft de volgende algemene doelstelling:

‘We bouwen aan een economisch en sociaal sterke metropoolregio met aantrekkelijke kernen en steden, met voldoende woningen en een divers woningaanbod aansluitend op de woningbehoefte. Deze woningen zijn van goede kwaliteit en evenwichtig verspreid over de regio: toekomstbestendig, duurzaam, bereikbaar en betaalbaar.

Jaarprogramma Wonen in de MRA 2023

Het programma Bouwen en Wonen in de MRA kent de volgende vier programmalijnen:

  1. Versnelling woningbouw, met een doelstelling van jaarlijkse toevoeging van 17.500 woningen

  2. Betaalbaar en prettig wonen, met de doelstelling om voldoende divers en betaalbaar aanbod te hebben en langdurig te behouden (in nieuwbouw en bestaande voorraad) en te zorgen voor voldoende huisvesting en ondersteuning voor kwetsbare groepen op de woningmarkt.

  3. Toekomstbestendig wonen met de doelstelling om alle nieuw te bouwen woningen/wijken zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk te realiseren en de bestaande woningvoorraad/wijken te verduurzamen.

  4. Inzicht, monitoring en Kennisdeling, met de doelstelling om kennis en informatie over de woningbouw en over woonbeleid toegankelijk te maken.

Via diverse activiteiten werken we aan deze opgaven. De vier strategische opgaven komen samen in een aantal trajecten, die in 2023 prioriteit hebben:

Werkwijze

Samenwerking met elkaar, als MRA-gemeenten en -provincies en met woningcorporaties, marktpartijen, het Rijk en andere organisaties, is essentieel om onze doelen te bereiken en ons programma uit te voeren. Met het Rijk werken we onder andere aan de uitvoering van de Woondeal. We hebben overleg met de corporaties in de MRA op basis van een gezamenlijke agenda en werken op verschillende plekken samen met marktpartijen aan de woningproductie en gebiedsontwikkeling. 

Het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Bouwen en Wonen is opdrachtgever van het programma en geeft sturing aan afspraken en strategie op het gebied van bouwen en wonen. In het PHO worden daarnaast ervaringen en kennis gedeeld.

Leden

Naam Organisatie
Floor Roduner (Voorzitter) Wethouder gemeente Haarlem, deelregio Zuid-Kennemerland
Jurgen Nobel (Vice-voorzitter) Wethouder gemeente Haarlemmermeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
Adam Elzakalai Wethouder gemeente Amstelveen, deelregio Amstelland-Meerlanden
Victor Frequin Wethouder gemeente Ouder-Amstel, deelregio Amstelland-Meerlanden
Dennis Grimbergen Wethouder gemeente Lelystad, deelregio Almere-Lelystad
Harrie van der Laan Wethouder gemeente Zaanstad, deelregio Zaanstreek-Waterland
Julius Lindenbergh Wethouder gemeente Almere, deelregio Almere-Lelystad
Karin Walters Wethouder gemeente Hilversum, deelregio Gooi en Vechtstreek
Pascal Verkroost Wethouder gemeente Purmerend, deelregio Zaanstreek-Waterland
Reinier van Dantzig Wethouder gemeente/deelregio Amsterdam
Sander Smeets Wethouder gemeente Velsen, deelregio IJmond
Jelle Beemsterboer Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jan de Reus Gedeputeerde provincie Flevoland

Secretaris

Stan van den Berg

Roos Korrel

Gerelateerde programma’s en documenten

 

Woningbouwopgave en versnelling

Toekomstbestendig woningaanbod

Analyse en kennisdeling

Aankomende overleggen

24 mei

MRA Bestuur

09:00 - 10:30

LocatieMRA Directie

Aanvang09:00

Eindtijd10:30

VoorzitterFemke Halsema

05 jun

MRA Raadtafel

19:30 - 21:00

LocatieMRA Directie

Aanvang19:30

Eindtijd21:00

VoorzitterEmile Karregat

14 jun

Algemene Vergadering MRA

10:00 - 11:30

LocatieMRA Directie

Aanvang10:00

Eindtijd11:30

VoorzitterJos Wienen

18 jun

BO Mobiliteit

10:00 - 12:00

LocatieMRA Directie

Aanvang10:00

Eindtijd12:00

VoorzitterJan de Reus

Al het nieuws over bouwen en wonen