Project

Bereikbare steden in de MRA

Aanpak Bereikbare Steden: versnelde gebiedsontwikkeling in negen stadsharten

Nergens in Nederland is de druk op de woningmarkt zo hoog als in de MRA. Daarom bouwen we in korte tijd veel nieuwe woningen.

Een groot deel van de nieuwe woningen gaat gebouwd worden in de stadsharten van de metropoolregio. Dit zijn (hoog)stedelijke gebieden rondom centraal gelegen openbaar vervoersknooppunten. Het gaat om zeven stadsharten in de MRA en twee net daarbuiten: Almere, Alkmaar, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Hoofddorp, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. Via Bereikbare Steden, een gezamenlijke aanpak van het Rijks- en regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB) en het MRA-programma Bouwen & Wonen, werken we aan het versneld realiseren van de plannen in deze stadsharten.

Doelen

Met Bereikbare Steden willen we de volgende doelen bereiken:

  • Versneld aanpakken van het woningtekort;
  • Optimaliseren van de ov-, fiets- en ketenmobiliteit;
  • Stimuleren van de werkgelegenheid;
  • Verduurzamen en klimaatadaptief maken;
  • Investeren in de leefbaarheid en inclusiviteit.

De focus ligt gezien de grote vraag naar betaalbare woningen op de korte termijn: vóór 2030. Met het versterken van negen stadsharten, goed voor ruim 65.000 extra woningen bovenop de reguliere plannen, zorgen we voor een evenwichtige groei in de regio.

Gebiedsplannen

In het kader van Bereikbare steden is voor ieder stadshart een gebiedsplan gemaakt dat is vastgesteld door de betreffende gemeente. Het gebiedsplan betreft een aanpak op maat, waarin wonen, werken, openbare ruimte, klimaat en bereikbaarheid samenkomen. In de gebiedsplannen staat het versnellen van de woningbouwplannen centraal, waarbij iedere stad die investeringen (infrastructureel, economisch, klimaat en openbare ruimte) in beeld heeft gebracht die nodig zijn om te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van het stadshart. Het gebiedsplan heeft de focus op de korte termijn en geeft op hoofdlijnen richting aan de uitvoering van de plannen. Ook Amstelveen werkt aan een gebiedsplan: een integraal plan voor de toevoeging van 2.000 nieuwe woningen en 1.000 arbeidsplaatsen in het stadshart.

  • Update resultaat eerste tranche:
    • Om een deel van de woningen in de stadsharten versneld te kunnen bouwen, is de aanleg nodig van infrastructuur, zoals wegen, energie en water. Het Rijk heeft, in overleg met onder meer de provincies en de MRA, aangegeven welke locaties in de eerste ronde van subsidieverdeling geld krijgen om de infrastructuur te verbeteren ten behoeve van woningbouw. Voor de eerste tranche van de subsidies zijn woningbouwlocaties in Alkmaar (buiten de MRA), Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Lelystad geheel – of nog onder voorwaarden van medefinanciering – gehonoreerd. In totaal voor een bedrag van bijna €150 miljoen.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-edited-188x300.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Gebiedsplan-Haarlem-edited-187x300.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1-edited-188x300.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-2-edited-187x300.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-8-edited-187x300.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-10-edited-188x300.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-12-edited-187x300.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-13-edited-187x300.png

De negen betrokken gemeenten die een gebiedsplan hebben vastgesteld, zetten nu stappen richting uitvoering. Hierbij wordt gestuurd op de projecten die de meeste prioriteit hebben om uiteindelijk de uitvoering van alle projecten voor 2030 te kunnen starten.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Bereikbare Steden en de gebiedsplannen, neem dan contact op met:

Zie ook:

Bereikbare steden: gebiedsplannen zo goed als klaar – metropoolregioamsterdam

Uitvoeringsagenda: Bereikbare Steden :: Samen Bouwen aan Bereikbaarheid