Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het algemeen bestuur van de MRA. Elke deelnemer aan de MRA heeft rechtstreeks zitting in de AV. De AV controleert het Bestuur en is de primaire link met de deelnemers. In de AV worden financiële en procesmatige kaders gesteld, en wordt het gesprek gevoerd over de langere termijn en de cultuur van de MRA-samenwerking.

De vergaderingen van de AV gaan niet over inhoudelijke onderwerpen: deze zijn belegd bij de bestuurlijke platforms, de portefeuillehoudersoverleggen en het Bestuur.

Bijeenkomsten Algemene Vergadering

2024

14 juni 2024
Agenda Algemene Vergadering MRA 14 juni 2024
Bijlage 2a – Verslag Algemene Vergadering MRA 22 maart 2024
Bijlage 3a – Voortgangsnota 2023
Bijlage 3b – Nota van Beantwoording Voortgangsnota 2023
Bijlage 4a – Hoofdlijnenakkoord coalitie Tweede Kamer mei 2024
Bijlage 4b – Analyse hoofdlijnenakkoord t.b.v. MRA
Bijlage 4c – Reflectie Verkiezingsuitslag EU-MRA
Bijlage 4d – Europese Parlementsverkiezingen 2024 – rapport

22 maart 2024

Agenda Algemene Vergadering MRA 22 maart 2024
Bijlage 2a – Verslag Algemene Vergadering MRA 9 februari 2024
Bijlage 4a – Oplegger eindverslag Implementatie Samenwerkingsafspraken
Bijlage 4b – Eindverslag Implementatie Samenwerkingsafspraken
Bijlage 4c – Rapport Evaluatie Bestuur
Bijlage 4d – Rapport Evaluatie raads- en Statenleden


9 februari 2024

Agenda Extra Algemene Vergadering MRA 9 februari 2024
Bijlage 2a – Terugkoppeling Algemene Vergadering MRA 20 december 2023

2023


20 december 2023

Agenda Algemene Vergadering MRA 20 december 2023
Bijlage 2a – Terugkoppeling Algemene Vergadering MRA 29 september 2023
Bijlage 4a – Termijnagenda 2024
Bijlage 4b – Actualiteiten Q4 2023
Bijlage 4c – MRA Jaarplanning 2024
Bijlage 5a Jaarplan 2024
Bijlage 6a – Memo Stand van zaken implementatie Samenwerkingsafspraken
Bijlage 6b – Tussenstand evaluatie en oplossingsrichtingen
Bijlage 6c – Vragenlijst enquête voor raden en Staten

29 september 2023

Agenda Algemene Vergadering MRA 29 september 2023
Bijlage 2a – Terugkoppeling Algemene Vergadering MRA 23 juni 2023
Bijlage 3a – Actualiteiten
Bijlage 5a – Tussenstand evaluatie Samenwerkingsafspraken

Verslag Algemene Vergadering 29 september 2023

23 juni 2023
Agenda AV 23 juni 2023
Bijlage 2a – Terugkoppeling Algemene Vergadering MRA 24 maart 2023
Bijlage 4a – NAZENDING – Actualiteiten
Bijlage 5a – Voortgangsnota 2022-2023
Bijlage 5b – NAZENDING – Nota van Beantwoording Voortgangsnota 2022
Bijlage 6a – Voorstel evaluatie overgangsjaar implementatie Samenwerkingsafspraken
Bijlage 6b – NAZENDING – Memo Vorderingen implementatie Samenwerkingsafspraken

Verslag Algemene Vergadering 23 juni 2023
Nota van Beantwoording Voortgangsnota 2022, zoals vastgesteld in de AV van 23 juni 2023

24 maart 2023
Agenda AV 24 maart 2023
Bijlage 2a – Terugkoppeling Algemene Vergadering MRA 18 november 2022
Bijlage 4a – Termijnagenda 2023
Bijlage 4b – Nota van Beantwoording wensen en opvattingen Termijnagenda 2023
Bijlage 5a – Voortgangsnota 2023
Bijlage 5b – Verzoek om advies MRA Raadtafel over Voortgangsnota 2023
Bijlage 5c – Gevraagd Advies van Bestuur aan Raadtafel over Voortgangsnota 2023
Bijlage 5d – Verantwoording 2021-2022
Bijlage 6a – Proces MRA Agenda
Bijlage 6b – Verzoek om advies MRA Raadtafel over procesnotitie MRA Agenda 2024-2027
Bijlage 6c – Gevraagd advies van Bestuur aan Raadtafel over procesnotitie MRA Agenda 2024-2027
Bijlage 7a – Opbrengsten implementatie Samenwerkingsafspraken
Bijlage 7b – Memo Activiteiten implementatie Samenwerkingsafspraken 2023

Verslag Algemene Vergadering 24 maart 2023


2022

18 februari 2022
Agenda AV 18 februari 2022
Bijlage 1a – Terugkoppeling AV 22 december 2021
Bijlage 4a – Aanbiedingsbrief propositie Zaanstreek-Waterland
Bijlage 4b – Propositie Zaanstreek-Waterland
Bijlage 5a – Opzet meerjarenbegroting

Verslag AV 18 februari 2022
Reactie AV op advies MRA Raadtafel

20 mei 2022
Agenda AV 20 mei 2022
Bijlage 2a – Terugkoppeling AV 18 februari 2022
Bijlage 3b – Afspraken samenstelling MRA-gremia
Bijlage 4b – Memo Verdeelsleutel inzet MRA Directie
Bijlage 4c – Gevraagd advies Verstedelijkingsstrategie
Bijlage 4d – Gevraagd advies Twee symposia
Bijlage 6a – Concept Groslijst implementatie Samenwerkingsafspraken

Terugkoppeling AV 20 mei 2022

21 september 2022
Agenda AV 21 september 2022
Bijlage 1a – Overzicht MRA-gremia bestuurlijk
Bijlage 1b – Stand van zaken om niet-inzet
Bijlage 2a – Terugkoppeling Algemene Vergadering MRA 20 mei 2022
Bijlage 3a – Procesafspraken voorzitters MRA-platforms
Bijlage 4a – Proces meerjarenbegroting
Bijlage 4b – Concept-meerjarenbegroting 2021-2024
Bijlage 4c – Overzicht wensen en opvattingen meerjarenbegroting
Bijlage 4d – Voorstel Bestuur wensen en opvattingen meerjarenbegroting
Bijlage 6a – Groslijst implementatie Samenwerkingsafspraken
Bijlage 6b – Memo implementatie Samenwerkingsafspraken

Terugkoppeling AV 21 september 2022

In de Algemene Vergadering van 21 september jongstleden zijn de wensen en opvattingen over de meerjarenbegroting 2021-2024 besproken. Op voorstel van het MRA Bestuur heeft de Algemene Vergadering afgesproken welke acties te ondernemen naar aanleiding van de ingekomen wensen en opvattingen. Het resultaat hiervan is gevat in een ‘nota van beantwoording’. Deze nota vindt u hieronder, samen met de aanbiedingsbrief en de definitieve meerjarenbegroting.

Aanbiedingsbrief definitieve meerjarenbegroting 2021-2024
Definitieve meerjarenbegroting 2021-2024
Nota van beantwoording wensen en opvattingen meerjarenbegroting 2021-2024
18 november 2022
Agenda AV 18 november 2022
Bijlage 1a – Termijnagenda 2023
Bijlage 2a – Terugkoppeling AV 21 september 2022
Bijlage 3a – Definitieve meerjarenbegroting 2021-2024
Bijlage 6a – Stand van zaken implementatie Samenwerkingsafspraken

Terugkoppeling AV 18 november 2022


Taken Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering heeft als taken:


o Het zorgen voor draagvlak voor de regionale activiteiten van de MRA;
o Het monitoren en evalueren van de samenwerking en – indien gewenst – te komen met voorstellen tot aanpassing van de Samenwerkingsafspraken;
o Het jaarlijks vaststellen van de Voortgangsnota en de Termijnagenda;
o Op basis van de Termijnagenda de voortgang van de samenwerking bewaken;

Elke deelnemer van de MRA heeft rechtstreeks zitting in de AV. Dat betekent dat alle gemeenten, beide provincies en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) een bestuurder afvaardigen in de AV. De leden van de AV hebben in de samenwerking een belangrijke schakelfunctie naar hun eigen raden en Staten, ook waar het gaat om onderwerpen die op de agenda van andere gremia staan.


De deelnemers bepalen zelf welke bestuurder zij afvaardigen (inclusief vervanging en opvolging) naar de AV, waarbij op deelregionale schaal wordt afgestemd om een evenwichtige verhouding van burgemeesters en wethouders te bevorderen.

De leden van het Bestuur zijn bij de bijeenkomsten van de AV aanwezig.

Samenstelling Algemene Vergadering

MRA-deelnemerLid Algemene Vergadering
AalsmeerGido Oude Kotte
AlmereHein van der Loo (voorzitter)
AmstelveenTjapko Poppens
AmsterdamMelanie van der Horst
BeverwijkAli Bal
BlaricumFrans Cornelis
BloemendaalElbert Roest
DiemenErik Boog
Edam-VolendamLieke Sievers
Gooise MerenMark Marshall
HaarlemJos Wienen
HaarlemmermeerMarianne Schuurmans-Wijdeven
HeemskerkAad Schoorl
HeemstedeAstrid Nienhuis
HilversumArno Scheepers
HuizenRoland Boom
LandsmeerLéon de Lange
LarenFlip de Groot
LelystadMieke Baltus
OostzaanMarvin Polak
Ouder-AmstelJoyce Langenacker
PurmerendEllen van Selm (vicevoorzitter)
UitgeestSebastiaan Nieuwland
UithoornPieter Heiliegers
VelsenJeroen Verwoort
WaterlandMarian van der Weele
WijdemerenCrys Larson
WormerlandJudith Michel-de Jong
ZaanstadJan Hamming
ZandvoortDavid Moolenburgh
Provincie FlevolandJop Fackeldey
Provincie Noord-HollandJeroen Olthof
Vervoerregio AmsterdamMarja Ruigrok