Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA Bestuur

Het Bestuur fungeert als dagelijks bestuur van de MRA. Het Bestuur stuurt op de realisatie van de centrale ambities en doelstellingen en de integrale uitvoering van de de MRA Agenda. Het Bestuur is het gezicht van de MRA, zowel intern als extern.

Het Bestuur heeft als taken:

o de dagelijkse coördinatie van de MRA-werkzaamheden;
o de bewaking van de samenhang en voortgang van de activiteiten van de MRA;
o boven de deelbelangen uit te stijgen en bredere ontwikkelingen die voor de MRA van strategisch belang zijn te signaleren;
o het jaarlijks vaststellen van een uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting, Voortgangsnota, uitgewerkte begroting en Termijnagenda. Deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;
o de vaststelling van de jaarlijkse lobby-agenda, in het verlengde van de vastgestelde MRA Agenda, de bijbehorende ambities/doelstellingen en de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda. Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de lobby-agenda, en stemt hiertoe af met overige bestuurlijke MRA-gremia.

Vergaderingen Bestuur

2024


12 januari 2024

Agenda MRA Bestuur 12 januari 2024
Bijlage 1a – Terugkoppeling MRA Bestuur 1 december 2023
Bijlage 1b – Afspraken MRA Directie – MRA Bestuur
Bijlage 1c – Sheets gesprek MRA Directie – MRA Bestuur
Bijlage 2a – Kamerleden relevant voor MRA
Bijlage 2b – Brief MRA nieuwe Tweede Kamer
Bijlage 3a – Brussels Declaration of Mayors
Bijlage 3b – High level event Belgian Presidency Council European Union 2024
Bijlage 4a – Oplegger tachtig procent-versie MRA Agenda
Bijlage 4b – Tachtig procent-versie MRA Agenda
Bijlage 4c – Meerjarig Uitvoeringsprogramma – Voorbeeld Werklocaties
Bijlage 4d – Meerjarig Uitvoeringsprogramma – Voorbeeld Bouwen en Wonen
Bijlage 4e – Nota van Beantwoording Proposities MRA Agenda

2023

27 januari 2023
Agenda vergadering MRA Bestuur 27 januari 2023
Bijlage 1a – Verslag MRA Bestuur 9 december 2022
Bijlage 1b – Lobbyfiche groenste industriezone
Bijlage 2a – Memo Aanvraag aanjaagbudget pamflet
Bijlage 3a – Onderzoek arbeidsmarkt
Bijlage 4a – Communicatiestrategie MRA

Verslag MRA Bestuur 27 januari 2023 (concept)

24 februari 2023

Agenda vergadering MRA Bestuur 24 februari 2023
Bijlage 1a – Verslag MRA Bestuur 27 januari 2023
Bijlage 1b – Missie MRA – NYC
Bijlage 1c – Uitnodigingsbrief MRA-missie NYC
Bijlage 2a – Proces MRA Agenda
Bijlage 2b – Gevraagd advies MRA Raadtafel procesnotitie MRA Agenda
Bijlage 3a – Voortgangsnota 2022
Bijlage 3b – Gevraagd advies MRA Raadtafel Voortgangsnota 2023
Bijlage 4a – Verantwoording 2021 – 2022

Verslag MRA Bestuur 24 februari 2023

31 maart 2023

Agenda vergadering MRA Bestuur 31 maart 2023
Bijlage 1a – Verslag MRA Bestuur 24 februari 2023
Bijlage 2a – Memo energierechtvaardigheid
Bijlage 3a – Brief input deelregio’s
Bijlage 4a – Memo Public Affairs MRA Bestuur
Bijlage 5a – Gebundelde ambtelijke reactie medeoverheden Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050

Verslag MRA Bestuur 31 maart 2023

2 juni 2023

Agenda vergadering MRA Bestuur 2 juni 2023
Bijlage 1a – Terugkoppeling MRA Bestuur 31 maart 2023
Bijlage 1b – Toelichting Hydrogen Valley-status
Bijlage 2a – Opbrengsten handelsmissie New York
Bijlage 5a – Onderzoeksuitvraag Arbeidsmarkt
Bijlage 5b – Voorstel BIRCH – Arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam


7 juli 2023

Agenda vergadering MRA Bestuur 7 juli 2023
Bijlage 1a – Terugkoppeling MRA Bestuur 2 juni 2023
Bijlage 1b – Stand van zaken onderzoek Arbeidsmarkt MRA
Bijlage 2a – Proces Begroting 2024
Bijlage 3c – Communicatie SOTR en Oproep
Bijlage 3d – Persbericht EVMRA 2023 – Economie draait op volle toeren, maar fundamentele keuzes zijn onvermijdelijk
Bijlage 4a – Oproep asielzoekers aan het werk
Bijlage 6a – Redeneerlijn Groenste Industrie

Verslag MRA Bestuur 7 juli 2023 (concept)

6 oktober 2023

Agenda MRA Bestuur 6 oktober 2023
Bijlage 1a – Terugkoppeling MRA Bestuur 7 juli 2023
Bijlage 2a – Memo burgemeestersdiner_CdK’s
Bijlage 3a – Memo MRA Bestuur verkiezingen 2023
Bijlage 3b – Overzicht programma’s
Bijlage 7a – Advies A1 Raadtafel aan Bestuur over Implementatie Samenwerkingsafspraken
Bijlage 7b – Advies A2 Raadtafel aan Bestuur over Implementatie Samenwerkingsafspraken – bijlage memo
Bijlage 7c – Advies B Raadtafel aan Bestuur over benoeming leden en plaatsvervangers Raadtafel
Bijlage 7d – Advies C Raadtafel aan Bestuur over bijeenkomsten voor raden en Staten
Bijlage 8a – Oplegger aanvraag aanjaagbudget preventie zorg
Bijlage 8b – Memo aanvraag aanjaagbudget preventie zorg – handelingsperspectief
Bijlage 8c – Memo aanvraag aanjaagbudget preventie netwerk
Bijlage 9a – Traject jurisdische borging implementatie en convenant Houtbouw vanuit aanjaagbudget MRA
Bijlage 9b – Werksessies wetgeving, normen en standaardisatie voor houtbouw
Bijlage 10a – Memo aanvraag extra bijdrage voor Actienetwerk GasTerug
Bijlage 10b – Presentatie Actienetwerk GasTerug


Verslag MRA Bestuur 6 oktober 2023


10 november 2023

Agenda MRA Bestuur 10 november 2023
Bijlage 1a – Terugkoppeling MRA Bestuur 6 oktober 2023
Bijlage 2a – Memo MRA-inzet EU Algemene Vergadering oktober 2023
Bijlage 3a – Verslag bestuurlijk werkbezoek MRA Brussel
Bijlage 4a – Verslag EMA-conferentie Helsinki
Bijlage 4b – Nieuwsbericht website EMA-conferentie
Bijlage 5a – Terugkoppeling MRA Bestuur Heisessie 2023
Bijlage 6a – MRA Jaarplan 2024
Bijlage 6b – MRA Termijnagenda 2024


1 december 2023

Agenda MRA Bestuur 1 december 2023
Bijlage 1a – Terugkoppeling MRA Bestuur 10 november 2023
Bijlage 3a – Memo Lobby EU EMA en Lanceringsevent
Bijlage 3b – Evaluatie verschuiving Lanceringsevent MRA in Brussel
Bijlage 3c – EMA members list 2023
Bijlage 3d – Notitie Pilot Vertegenwoordiging MRA in Brussel
Bijlage 4a – Terugkoppeling Heisessie 2023 MRA Bestuur
Bijlage 5a – Jaarplan 2024
Bijlage 5b – Termijnagenda 2024
Bijlage 7a – Memo Aanvraag aanjaagbudget waterstof

2022

14 januari 2022Verslag vergadering MRA Bestuur 14 januari 2022
4 februari 2022
Agenda vergadering MRA Bestuur 4 februari 2022
Bijlage 1a – Verslag MRA Bestuur 14 januari 2022
Bijlage 2a – MRA-propositie nieuwe kabinet
Bijlage 2b – Groslijst onderwerpen verschil maken
Bijlage 3a – Memo Verdeelsleutel inzet MRA Directie
Bijlage 4a – Opzet meerjarenbegroting

25 maart 2022

Agenda vergadering MRA Bestuur 25 maart 2022
Bijlage 1a – Verslag MRA Bestuur 4 februari 2022
Bijlage 4a – Notitie Concept-meerjarenbegroting 2021-2024
Bijlage 4b – Concept-meerjarenbegroting 2021-2024
Bijlage 5a – Memo Symposia najaar 2022

22 april 2022

Agenda vergadering MRA Bestuur 22 april 2022
Bijlage 1a – Verslag MRA Bestuur 25 maart 2022
Bijlage 1b – Advies Raadtafel Verstedelijkingsstrategie
Bijlage 3a – Policy Brief Regionaal Vastgoed
Bijlage 3b – Concept 4 pager Policy Brief Regionaal Vastgoed
Bijlage 4a – Concept Brochure De Groene Stelling
11 mei 2022
Agenda vergadering MRA Bestuur 11 mei 2022
Bijlage 2a – Rapport Rabobank – De Metropoolregio Amsterdam staat op een tweesprong maart 2022
17 juni 2022
Agenda vergadering MRA Bestuur 17 juni 2022
Bijlage 1a – Terugkoppeling vergadering 11 mei 2022 (concept)
Bijlage 2a – Amsterdam Economic Board Brochure nieuwe raadsleden
Bijlage 3a – Werken aan een overkoepelende agenda voor de MRA
Bijlage 4a – Investeren in Metropool van Morgen
Bijlage 4b – Transitieversneller Metropool Amsterdam
16 september 2022
Agenda vergadering MRA Bestuur 16 september 2022
Bijlage 1a – Terugkoppeling vergadering 17 juni 2022 (concept)
Bijlage 2a – Startnotitie communicatiestrategie
Bijlage 3a – Overzicht wensen en opvattingen meerjarenbegroting
14 oktober 2022
Agenda vergadering MRA Bestuur 14 oktober 2022
Bijlage 1a – Terugkoppeling vergadering 16 september 2022 (concept)
Bijlage 1b – Memo inventarisatie en gloabe analyse coalitieakkoorden MRA
Bijlage 2a – Concept Termijnagenda 2023
Bijlage 3a – Heisessie MRA Bestuur
11 november 2022
Agenda vergadering MRA Bestuur 11 november 2022
Bijlage 1a – Terugkoppeling vergadering 14 oktober 2022 (concept)
Bijlage 1b – Agenda Algemene Vergadering MRA 18 november 2022
Bijlage 2a – Concept Termijnagenda 2023
Bijlage 2b (nazending) – Advies MRA Raadtafel over Termijnagenda
Bijlage 3a – Opbrengst heisessie MRA Bestuur
Bijlage 4a – Jaarplan 2023
Bijlage 5a – Memo nieuwjaarsvideo 2023
9 december 2022
Agenda vergadering MRA Bestuur 9 december 2022
Bijlage 1a – Terugkoppeling MRA Bestuur 11 november 2022
Bijlage 1b – Memo start samenwerking MRA met NH Media, AT5 en Omroep Flevoland
Bijlage 2a – Memo Groenste Industrie
Bijlage 3a – Memo Arbeidsmarkt
Bijlage 3b – Rapportage Beleidsverkennend onderzoek arbeidsmarkt MRA
Bijlage 4a – Memo Werking aanjaagbudget

Terugkoppeling MRA Bestuur 9 december 2022

Samenstelling Bestuur

NaamFunctie en organisatieDeelregioBestuurlijk platform
Femke Halsema (voorzitter)Burgemeester gemeente AmsterdamN.v.t.N.v.t.
Arthur van Dijk (vicevoorzitter)Commissaris van de Koning provincie Noord-HollandN.v.t.N.v.t.
Arjen Gerritsen (tweede vicevoorzitter)Commissaris van de Koning provincie FlevolandN.v.t.N.v.t.
Reinier van DantzigWethouder gemeente AmsterdamAmsterdamPlatform Ruimte
Marja RuigrokWethouder gemeente HaarlemmermeerAmstelland-MeerlandenPlatform Mobiliteit
Stephanie OnclinWethouder gemeente ZaanstadZaanstreek-WaterlandPlatform Economie
Robbert BerkhoutWethouder gemeente HaarlemZuid-KennemerlandPlatform Economie
Dennis GrimbergenWethouder gemeente LelystadAlmere-LelystadPlatform Economie
Hugo BellaartWethouder gemeente Gooise MerenGooi en VechtstreekPlatform Ruimte
Jeroen VerwoortWethouder gemeente VelsenIJmondPlatform Economie
Ondersteuning MRA Bestuur
Emiel ReidingSecretaris Bestuur, MRA DirectieN.v.t.N.v.t.
Remco RientiesSecretaris Bestuur, MRA DirectieN.v.t.N.v.t.