MRA Bestuur

Het Bestuur fungeert als dagelijks bestuur van de MRA. Het Bestuur stuurt op de realisatie van de centrale ambities en doelstellingen en de integrale uitvoering van de de MRA Agenda. Het Bestuur is het gezicht van de MRA, zowel intern als extern.

Het Bestuur heeft als taken:

o de dagelijkse coördinatie van de MRA-werkzaamheden;
o de bewaking van de samenhang en voortgang van de activiteiten van de MRA;
o boven de deelbelangen uit te stijgen en bredere ontwikkelingen die voor de MRA van strategisch belang zijn te signaleren;
o het jaarlijks vaststellen van een uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting, Voortgangsnota, uitgewerkte begroting en Termijnagenda. Deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;
o de vaststelling van de jaarlijkse lobby-agenda, in het verlengde van de vastgestelde MRA Agenda, de bijbehorende ambities/doelstellingen en de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda. Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de lobby-agenda, en stemt hiertoe af met overige bestuurlijke MRA-gremia.

Vergaderingen Bestuur

14 januari 2022Verslag vergadering MRA Bestuur 14 januari 2022
4 februari 2022
Agenda vergadering MRA Bestuur 4 februari 2022
Bijlage 1a – Verslag MRA Bestuur 14 januari 2022
Bijlage 2a – MRA-propositie nieuwe kabinet
Bijlage 2b – Groslijst onderwerpen verschil maken
Bijlage 3a – Memo Verdeelsleutel inzet MRA Directie
Bijlage 4a – Opzet meerjarenbegroting

25 maart 2022

Agenda vergadering MRA Bestuur 25 maart 2022
Bijlage 1a – Verslag MRA Bestuur 4 februari 2022
Bijlage 4a – Notitie Concept-meerjarenbegroting 2021-2024
Bijlage 4b – Concept-meerjarenbegroting 2021-2024
Bijlage 5a – Memo Symposia najaar 2022

22 april 2022

Agenda vergadering MRA Bestuur 22 april 2022
Bijlage 1a – Verslag MRA Bestuur 25 maart 2022
Bijlage 1b – Advies Raadtafel Verstedelijkingsstrategie
Bijlage 3a – Policy Brief Regionaal Vastgoed
Bijlage 3b – Concept 4 pager Policy Brief Regionaal Vastgoed
Bijlage 4a – Concept Brochure De Groene Stelling
10 mei 2022
Agenda vergadering MRA Bestuur 10 mei 2022
Bijlage 2a – Rapport Rabobank – De Metropoolregio Amsterdam staat op een tweesprong maart 2022

Samenstelling Bestuur

NaamFunctie en organisatieDeelregioBestuurlijk platform
Femke Halsema (voorzitter)Burgemeester gemeente AmsterdamN.v.t.N.v.t.
Arthur van Dijk (vicevoorzitter)Commissaris van de Koning provincie Noord-HollandN.v.t.N.v.t.
Leen Verbeek (tweede vicevoorzitter)Commissaris van de Koning provincie FlevolandN.v.t.N.v.t.
Egbert de VriesWethouder gemeente AmsterdamAmsterdamPlatform Economie
Marja RuigrokWethouder gemeente HaarlemmermeerAmstelland-MeerlandenPlatform Mobiliteit
Thijs KroeseWethouder gemeente PurmerendZaanstreek-WaterlandPlatform Ruimte
Robbert BerkhoutWethouder gemeente HaarlemZuid-KennemerlandPlatform Economie
Adam ElzakalaiWethouder gemeente LelystadAlmere-LelystadPlatform Ruimte
Alexander LuijtenWethouder gemeente Gooise MerenGooi en VechtstreekPlatform Ruimte
Jeroen VerwoortWethouder gemeente VelsenIJmondPlatform Economie
Ondersteuning MRA Bestuur
Emiel ReidingSecretaris Bestuur, MRA DirectieN.v.t.N.v.t.
Remco RientiesSecretaris Bestuur, MRA DirectieN.v.t.N.v.t.