Platform

Ruimte

De grote druk op de ruimte in de MRA vraagt om een goede ruimtelijke afstemming en afweging. De gezamenlijke inzet is met name gericht op het ontwikkelen van een duurzaam leef- en woonmilieu.

De metropoolregio kent een sterke bevolkingsgroei. Tussen 2016 en 2040 is er behoefte aan maar liefst 250.000 nieuwe woningen.  De uitdaging is hierin te voorzien met behoud en waar mogelijk versterking van de landschappelijke kwaliteiten. Daarom is de inzet met name gericht op verdichting en transformatie.

Op ruimtelijk gebied spelen binnen de regio vele projecten, waarvan vele elkaar direct of indirect beïnvloeden. Ook lopen er verschillende gebiedsgerichte programma’s op MRA-niveau, waaronder het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast lopen er diverse thematische programma’s op het gebied van onder meer, Landschap, Bouwen en Wonen en Duurzaamheid. Veel van de genoemde projecten zijn opgenomen in de MRA Agenda.

Leden

Naam Organisatie
Cees Loggen (voorzitter) Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Reinier van Dantzig Wethouder gemeente Amsterdam
Jan de Reus Gedeputeerde provincie Flevoland
Gebke van Gaal Gedeputeerde provincie Flevoland
Floor Roduner Wethouder gemeente Haarlem, deelregio Zuid-Kennemerland
Piet van Dijk Wethouder gemeente Lelystad, deelregio Almere Lelystad
Floor Gordon Wethouder gemeente Amstelveen, deelregio Amstelland-Meerlanden
Thijs Kroese (* tijdelijk vervangen door Natalie Saaf) Wethouder gemeente Purmerend, deelregio Zaanstreek-Waterland
René Tuijn Wethouder gemeente Zaanstad, deelregio Zaanstreek-Waterland
Alexander Luijten Wethouder gemeente Gooise Meren, deelregio Gooi en Vechtstreek
Ali Bal Wethouder gemeente Beverwijk, deelregio IJmond
Jurgen Nobel Wethouder gemeente Haarlemmermeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
Julius Lindenbergh Wethouder gemeente Almere, deelregio Almere Lelystad
Peter Smit Lid dagelijks bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Cora Smelik Gedeputeerde provincie Flevoland, namens het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
Esther Rommel Gedeputeerde provincie Noord-Holland, namens het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap

Secretaris

Riekje Wiersma

06 - 48 13 29 42

Agenda en verslagen platform Ruimte

Afstemming woning-
bouw tot 2040

 

Onderzoek Wonen
in de MRA 2019

 

Programma Klimaat-
adaptatie

Verstedelijkings-
strategie

Aankomende overleggen

24 mrt

Algemene Vergadering MRA

11:00 - 12:30

LocatieMRA Bureau

Aanvang11:00

Eindtijd12:30

VoorzitterJos Wienen

31 mrt

MRA Bestuur

09:30 - 10:30

LocatieMRA Bureau

Aanvang09:30

Eindtijd10:30

VoorzitterFemke Halsema

28 apr

MRA Bestuur

09:30 - 10:30

LocatieMRA Bureau

Aanvang09:30

Eindtijd10:30

VoorzitterFemke Halsema

02 jun

MRA Bestuur

09:30 - 10:30

LocatieMRA Bureau

Aanvang09:30

Eindtijd10:30

VoorzitterFemke Halsema