Platform

Ruimte

De grote druk op de ruimte in de MRA vraagt om een goede ruimtelijke afstemming en afweging. De gezamenlijke inzet is met name gericht op het ontwikkelen van een duurzaam leef- en woonmilieu.

De metropoolregio kent een sterke bevolkingsgroei. Tussen 2016 en 2040 is er behoefte aan maar liefst 250.000 nieuwe woningen.  De uitdaging is hierin te voorzien met behoud en waar mogelijk versterking van de landschappelijke kwaliteiten. Daarom is de inzet met name gericht op verdichting en transformatie.

Op ruimtelijk gebied spelen binnen de regio vele projecten, waarvan vele elkaar direct of indirect beïnvloeden. Ook lopen er verschillende gebiedsgerichte programma’s op MRA-niveau, waaronder het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast lopen er diverse thematische programma’s op het gebied van onder meer, Landschap, Bouwen en Wonen en Duurzaamheid. Veel van de genoemde projecten zijn opgenomen in de MRA Agenda.

Leden

Naam Organisatie
Esther Rommel (voorzitter) Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Reinier van Dantzig Wethouder gemeente Amsterdam
Jan de Reus Gedeputeerde provincie Flevoland
Floor Roduner Wethouder gemeente Haarlem, deelregio Zuid-Kennemerland
Floor Gordon Wethouder gemeente Amstelveen, deelregio Amstelland-Meerlanden
Natalie Saaf-Pasteuning Wethouder gemeente Purmerend, deelregio Zaanstreek-Waterland
René Tuijn Wethouder gemeente Zaanstad, deelregio Zaanstreek-Waterland
Hugo Bellaart Wethouder gemeente Gooise Meren, deelregio Gooi en Vechtstreek
Ali Bal Wethouder gemeente Beverwijk, deelregio IJmond
Jurgen Nobel Wethouder gemeente Haarlemmermeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
Julius Lindenbergh Wethouder gemeente Almere, deelregio Almere Lelystad
Bea de Buisonjé Lid dagelijks bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Rosan Kocken Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Victor Frequin Wethouder gemeente Ouder-Amstel, deelregio Amstelland-Meerlanden

Secretaris

Brigitte Velthuis

+31 6 18 60 94 07

Anja Brakenhoff

+ 31 6 28 17 54 42

Aankomende overleggen

17 okt

BO Mobiliteit

10:00 - 12:00

LocatieMRA Directie

Aanvang10:00

Eindtijd12:00

VoorzitterJan de Reus

18 dec

BO Mobiliteit

15:00 - 17:00

LocatieMRA Directie

Aanvang15:00

Eindtijd17:00

VoorzitterJan de Reus