Platform

Ruimte

De grote druk op de ruimte in de MRA vraagt om een goede ruimtelijke afstemming en afweging. De gezamenlijke inzet is met name gericht op het ontwikkelen van een duurzaam leef- en woonmilieu.

De metropoolregio kent een sterke bevolkingsgroei. Tussen 2016 en 2040 is er behoefte aan maar liefst 250.000 nieuwe woningen.  De uitdaging is hierin te voorzien met behoud en waar mogelijk versterking van de landschappelijke kwaliteiten. Daarom is de inzet met name gericht op verdichting en transformatie.

Op ruimtelijk gebied spelen binnen de regio vele projecten, waarvan vele elkaar direct of indirect beïnvloeden. Ook lopen er verschillende gebiedsgerichte programma’s op MRA-niveau, waaronder het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast lopen er diverse thematische programma’s op het gebied van onder meer, Landschap, Bouwen en Wonen en Duurzaamheid. Veel van de genoemde projecten zijn opgenomen in de MRA Agenda.

Leden

Naam Organisatie
Cees Loggen (voorzitter) Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Marieke van Doorninck (vicevoorzitter) Wethouder gemeente Amsterdam
Jan de Reus Gedeputeerde provincie Flevoland
Floor Roduner Wethouder gemeente Haarlem, deelregio Zuid-Kennemerland
Adam Elzakalai Wethouder gemeente Lelystad
Robert van Rijn Wethouder gemeente Aalsmeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
Thijs Kroese Wethouder gemeente Purmerend, deelregio Zaanstreek-Waterland
Wessel Breunesse Wethouder gemeente Zaanstad, deelregio Zaanstreek-Waterland
Alexander Luijten Wethouder gemeente Gooise Meren, deelregio Gooi en Vechtstreek
Serge Ferraro Wethouder gemeente Beverwijk, deelregio IJmond
Mariëtte Sedee-Schuitemaker Wethouder gemeente Haarlemmermeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
Maaike Veeningen Wethouder gemeente Almere
Peter Smit Lid dagelijks bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Lex Scholten Wethouder gemeente Diemen, namens het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen
Cora Smelik Gedeputeerde provincie Flevoland, namens het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
Esther Rommel Gedeputeerde provincie Noord-Holland, namens het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap
Songül Mutluer Wethouder gemeente Zaanstad, namens het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen

Secretaris

Riekje Wiersma

06 - 48 13 29 42

Agenda en verslagen platform Ruimte

Afstemming woning-
bouw tot 2040

 

Onderzoek Wonen
in de MRA 2019

 

Programma Klimaat-
adaptatie

Verstedelijkings-
strategie

Aankomende overleggen

28 okt

Platform BO Economie

10.00 - 12.00

LocatieWTC Amsterdam

Aanvang10.00

Eindtijd12.00

VoorzitterWethouder Everhardt