Programma

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen. Van stijgende zeespiegel en toenemende
overstromingsrisico’s, tot droogte, hitte en hoosbuien. De watersnood in Limburg en de extreme neerslag in Noord-Holland in 2021 hebben laten zien dat de gevolgen van klimaatverandering nu al grote impact kunnen hebben op onze leefomgeving. Dit geldt ook voor de MRA. Een klimaatbestendige MRA in 2050, bestand tegen de impact van extremer weer (droogte, hitte, hoosbuien) en toenemende overstromingsrisico vanuit de zee of de rivieren, vraagt dat we ons stevig inzetten voor klimaatadapatie.

Het programma MRA Klimaatbestendig is in 2018 van start gegaan. Het programma laat lokaal wat lokaal is en richt zicht op afstemming over uitgangspunten en afspraken op regionaal niveau, gericht op klimaatbestendige gebiedsontwikkeling en vitale en kwetsbare infrastructuur. Daarnaast sluit het programmateam aan bij regiobrede gesprekken, zoals de Verstedelijkingsstrategie. Hierbij worden dwarsverbanden en samenwerking gezocht met andere MRA programma’s zoals Circulaire Economie, Landschap en Bouwen en Wonen.