Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Ruim helft woningaanbod in MRA bestaat uit dure huur- en koopwoningen

11-07-2024 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

In 2023 bestond voor het eerst meer dan de helft van de woningvoorraad in de MRA uit dure huur- en koopwoningen. Daarmee zijn steeds minder woningen betaalbaar voor lage en middeninkomens. De prijzen van koopwoningen zijn de afgelopen jaren flink gestegen en daarnaast is het aandeel dure huurwoningen van particuliere verhuurders gegroeid. Het aandeel sociale huurwoningen van corporaties is stabiel. Daarmee hebben de trends van de afgelopen jaren zich doorgezet op de woningmarkt in de MRA. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).

Het onderzoek is in 2023 voor de vierde keer uitgevoerd. Bijna 47.000 inwoners van 29 gemeenten in de MRA vulden vorig jaar een enquête in over hun woonsituatie, woonlasten en verhuiswensen. Het onderzoek kijkt ook naar de verhuisbewegingen in de MRA.

Op de speciale pagina van deze website over het WiMRA-onderzoek vindt u meer informatie, het volledige rapport, alle factsheets op gemeentelijk niveau en een link naar het dashboard met alle onderliggende cijfers: metropoolregioamsterdam.nl/wimra-2023.

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam