Vragen en antwoorden voorstel Transitiecommissie – Metropool van grote klasse

Op dinsdag 9 maart 2021 heeft de Transitiecommissie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) haar voorstel voor een nieuwe organisatie van de MRA aangeboden aan de colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit voorstel en het proces naar besluitvorming.

De kern van het voorstel is dat de organisatie van de MRA eenvoudiger moet worden om de grote ambities te kunnen waarmaken. In internationaal perspectief moet de regio zich bovendien niet alleen onderscheiden door economische groeimogelijkheden, maar ook door de goed opgeleide beroepsbevolking, het sociaal evenwicht en de hoge kwaliteit van de leefomgeving. Zo kan de regio zich ontwikkelen tot een ‘metropool van grote klasse’. De organisatie moet hiervoor veranderen en overzichtelijker worden.

Het voorstel is in de huidige vorm niet het eindproduct. In het voorjaar van 2021 worden in twee rondes de colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA geconsulteerd. Daarnaast wordt het voorstel nog uitgewerkt in samenwerkingsafspraken. Ook deze afspraken worden ter besluitvorming voorgelegd.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u de antwoorden op feitelijke, ‘technische’ vragen. Politiek-bestuurlijke duiding kan alleen worden gegeven door bestuurders. Leden van gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen hiervoor terecht bij hun eigen college op grond van de instrumenten die zij daarvoor tot hun beschikking hebben.

Indien u een feitelijke vraag heeft, of u twijfelt of uw vraag technisch of politiek van aard is, kunt u een e-mail sturen naar: info@metropoolregioamsterdam.nl. Het MRA Bureau neemt dan contact met u op.


1. Hoe is het voorstel van de Transitiecommissie tot stand gekomen (proces)?
De Regiegroep is de bestuurlijke opdrachtgever van de MRA-samenwerking. In opdracht van de Regiegroep is de samenwerking in de MRA geëvalueerd, waarover in juli 2019 een rapport is uitgebracht. In de vergadering van de Regiegroep in oktober 2019 is een routeplan afgesproken.
In februari 2020 heeft de Regiegroep als onderdeel van de uitwerking van het routeplan aan Ben Verwaayen gevraagd een advies uit te brengen over het versterken van de samenwerking. Op verzoek van de Regiegroep heeft Verwaayen met de commissarissen van de Koning van Noord-Holland en Flevoland en de burgemeesters van de 32 gemeenten in de MRA diverse sessies georganiseerd. Tijdens de State of the Region op 2 december 2020 heeft Verwaayen zijn advies gepresenteerd. In een vergadering van de Regiegroep in december 2020 is besloten een Transitiecommissie in te stellen om met nadere voorstellen te komen voor de versterking van de MRA-samenwerking. De Transitiecommissie is in samenspraak met de Regiegroep tot een voorstel gekomen, dat op 9 maart ter consultatie is gestuurd aan alle colleges, de gemeenteraden en de Provinciale Staten in de MRA.

> Juli 2019: rapport evaluatie MRA-samenwerking
> Oktober 2019: routeplan afgesproken in Regiegroep
> Februari 2020: verzoek Regiegroep om advies aan Ben Verwaayen
> December 2020: na twee sessierondes met alle MRA-deelnemers presentatie advies Verwaayen
> December 2020: Regiegroep stelt Transitiecommissie in
> Maart 2021: voorstel Transitiecommissie ter consultatie aangeboden


2. Hoe zijn de provincies en de gemeenten in de MRA bij het opstellen van het voorstel betrokken geweest?
In de Regiegroep is sprake van een vertegenwoordiging per deelregio. Alle gemeenten in de MRA zijn via één van de leden van de Regiegroep vertegenwoordigd. De leden van de Regiegroep die een deelregio vertegenwoordigen, stemmen hun bijdrage in de vergadering van de Regiegroep af op het niveau van hun deelregio. Daarnaast heeft Ben Verwaayen gesprekken gevoerd met alle 35 deelnemers in de MRA.


3. Hoe ziet het verdere proces eruit?
Op 9 maart is het voorstel van de Transitiecommissie aangeboden aan de colleges, de gemeenteraden en de Provinciale Staten van de MRA-deelnemers. Het verdere proces ziet er als volgt uit:

> In de eerste van twee consultatierondes wordt u gevraagd zich uit te spreken voor 5 mei 2021.
Tijdens deze periode is het mogelijk om een toelichting op het voorstel te vragen aan de voorzitter van de MRA en andere leden van de Transitiecommissie;
> Parallel aan de eerste consultatieronde werkt de Transitiecommissie aan een voorstel voor het vastleggen van Samenwerkingsafspraken;
> In mei 2021 bespreekt de Transitiecommissie alle inbreng van de colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten en verwerkt deze tot een concept voor het definitieve voorstel;
> Uiterlijk op 21 mei 2021 bespreekt de Regiegroep het voorstel en wordt het voorstel vastgesteld. Direct daarna geeft de Regiegroep het voorstel vrij ter behandeling en goedkeuring door de colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA;
> Aan colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten is gevraagd om het definitieve voorstel vóór eind juni ter bespreking en vaststelling te agenderen;
> Eind juni neemt de Regiegroep alle reacties in ontvangst en koppelt de formele bekrachtiging van  het voorstel terug aan alle 35 MRA-deelnemers.

Na de zomer, in september, wordt vervolgens de eerste bijeenkomst gepland van de nieuwe MRA Raadtafel. De voorbereidingen hiervan worden medio juni gestart.

Op een feestelijke en inhoudelijk interessante wijze wordt na de zomer ook aandacht besteed aan het door alle deelnemers ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsafspraken. De exacte vorm hiervan hangt af van wat er dan, gegeven de coronaomstandigheden, mogelijk is.


4. Waar kan ik de evaluatie van de MRA-samenwerking vinden?
Het rapport over de evaluatie van de MRA-samenwerking (juli 2019) is hier te vinden:
Rapport evaluatie MRA-samenwerking ‘Meer richting en resultaat’


5. Waar kan ik het voorstel van de Transitiecommissie vinden?
Het voorstel is op 9 maart verzonden aan alle colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA. U kunt het voorstel ook hier vinden: Voorstel Transitiecommissie ‘ Metropool-van-grote-klasse’

Zie ook de begeleidende brief bij het aanbieden aan het voorstel aan de colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten: Begeleidende brief aan colleges, raden en Staten bij voorstel Transitiecommissie

En zie ook de e-mail van de Transitiecommissie (19 maart 2021) aan colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten met een toelichting op het proces: E-mail Transitiecommissie aan colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten 19 maart 2021


6. Kan ik het advies van Ben Verwaayen zien?
Het advies van Ben Verwaayen is gepresenteerd tijdens State of the Region op 2 december 2020. Hier kunt u het verslag van deze bijeenkomst lezen en de bijeenkomst integraal terugzien:
State of the Region 2 december 2020 – Verslag in tekst en beeld

Hier vindt u de presentatie van het advies dat Ben Verwaayen heeft gegeven (via de link downloadt u een PowerPoint-presentatie): Presentatie advies Ben Verwaayen


7. Wie zijn de leden van de Transitiecommissie?

Femke Halsema (voorzitter)Burgemeester Amsterdam
Arthur van DijkCommissaris van de Koning Noord-Holland
Leen VerbeekCommissaris van de Koning Flevoland
Franc WeerwindBurgemeester Almere
Gerard KuipersWethouder Hilversum
Thijs KroeseWethouder Purmerend

8. Wie zijn de leden van de Regiegroep?

Femke Halsema (voorzitter)Burgemeester Amsterdam
Arthur van Dijk (eerste vicevoorzitter)Commissaris van de Koning Noord-Holland
Franc Weerwind (tweede vicevoorzitter)Burgemeester Almere
Victor EverhardtWethouder Amsterdam
Tjapko PoppensBurgemeester Amstelveen
Willem JansenWethouder Ouder-Amstel
Pieter HeiliegersBurgemeester Uithoorn
Pieter BroertjesBurgemeester Hilversum
Gerard KuipersWethouder Hilversum
Alexander LuijtenWethouder Gooise Meren
Jeroen VerwoortWethouder Velsen
Leen VerbeekCommissaris van de Koning Flevoland
Jop FackeldeyGedeputeerde Flevoland
Jeroen OlthofGedeputeerde Noord-Holland
Jan HammingBurgemeester Zaanstad
Don BijlBurgemeester Purmerend
Lieke SieversBurgemeester Edam-Volendam
Jos WienenBurgemeester Haarlem
Ellen Verheij-de HaasWethouder Zandvoort
Marja RuigrokWethouder Haarlemmermeer
Thijs KroeseWethouder Purmerend
Maaike VeeningenWethouder Almere
Robbert BerkhoutWethouder Haarlem