Ondersteuning coalitie- en raadsakkoorden

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest in de meeste gemeenten in de MRA. Daarna volgt een periode van collegeonderhandelingen, waarin veel informatie wordt verzameld, gedeeld en besproken. Voor de onderhandelaars en opstellers van coalitie- en raadsakkoorden biedt de MRA Directie informatie aan over de actuele stand van zaken van de uitvoeringslijnen in de MRA Agenda.

Het aanbod is bedoeld om de onderhandelaars en schrijvers van de akkoorden te inspireren en te informeren. De informatie kan naar eigen inzicht worden gebruikt.

Op deze pagina vindt u:

  • De begeleidende brief (d.d. 7 maart 2022) bij dit aanbod aan burgemeesters, gemeentesecretarissen en raadsgriffiers;
  • Concrete teksten ter inspiratie en ondersteuning van onderhandelaars en opstellers van coalitie- en raadsakkoorden;
  • De notitie ‘Ondersteuning startprogramma raden en colleges’ (d.d. 25 november 2021), met een toelichting op het volledige inwerkprogramma van de MRA voor nieuwe gemeenteraden en colleges;
  • En hieronder een serie factsheets over de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda. Hierin vindt u ook de naam en de contactgegevens van de betreffende programmamanager voor een eventuele toelichting. De factsheets zijn verdeeld over de vier bestuurlijke opdrachten uit de MRA Agenda.

Factsheet bij bestuurlijke opdracht 0: De samenwerking verder versterken

Factsheets bij bestuurlijke opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie

Factsheets bij bestuurlijke opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken

Factsheets bij bestuurlijke opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem

Factsheet Sociaal domein