Handreiking verkiezingsprogramma’s gemeenteraadsverkiezingen 2022

In maart 2022 zijn in de meeste gemeenten in Nederland gemeenteraadsverkiezingen, in enkele gemeenten zijn de verkiezingen vanwege herindelingen al eerder. Op deze pagina vindt u een handreiking voor de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s, die ook kan worden gebruikt voor collegeprogramma’s en introductieprogramma’s.

De handreiking bestaat uit een serie zogenoemde ‘factsheets’, die per uitvoeringslijn uit de MRA Agenda informatie geven over ontwikkelingen, de stand van zaken en de ambities. Hieronder vindt u de factsheets separaat en een complete set van de verzamelde factsheets.

De commissies die de verkiezingsprogramma’s schrijven, kunnen desgewenst ook contact opnemen met de programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoeringslijnen: hun contactgegevens staan in de factsheets.

Lees ook de memo over de ondersteuning bij het maken van verkiezingsprogramma’s, coalitieakkoorden en introductieprogramma’s.

Losse factsheets per uitvoeringslijn uit de MRA AgendaVerzamelde factsheets per bestuurlijke opdracht uit de MRA Agenda
————————————————————–————————————————————–
Bestuurlijke opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economieBestuurlijke opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie
————————————————————–————————————————————–
1.1 Regionale economische strategie en
1.2 Werkmilieus (Plabeka)
1.3 Human Capital: House of Skills
1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven: circulaire economie
1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur: energietransitie en datacenters
————————————————————–————————————————————–
Bestuurlijke opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterkenBestuurlijke opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken
————————————————————–————————————————————–
2.1 Verstedelijkingsstrategie
2.2 Wonen (en bouwen)
2.3 Landschap
2.4 Transitieopgave leefomgeving
2.5 Kunst, cultuur en erfgoed
2.6 Recreatie en toerisme
————————————————————–————————————————————–
Bestuurlijke opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteemBestuurlijke opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem
————————————————————–————————————————————–
3.1 Schaalsprong mobiliteitssysteem
3.2 Fiets
3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit
De sociaal-maatschappelijke opgave van de MRA