Inventarisatie behoefte verbetering biodiversiteit en milieueducatie in MRA

12-06-2020 Nieuws #landschap

Het snelle verlies aan biodiversiteit – de levende natuur in al zijn verscheidenheid – is een mondiaal vraagstuk dat lokale actie vraagt. De Amsterdamse gemeenteraad vraagt daarom aandacht voor dit onderwerp. De raad heeft in een motie het Amsterdamse college van B&W verzocht ‘in MRA-verband de behoeftes van de verschillende gemeentes en provincies te inventariseren voor de verbetering van biodiversiteit en milieueducatie in de metropoolregio tot ijkpunt 2030’.

Voor het beantwoorden van de motie zijn inventariserende gesprekken gevoerd met de deelnemers aan het MRA-portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap. Dit zijn Almere, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk/Velsen, Ouder-Amstel, Zaanstad, de regio Gooi en Vechtstreek, de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland, Waternet en het Hoogheemraadschap Rijnland.

Vragenlijst

Mogelijk zijn er ook buiten deze groep gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam die hun ideeën en behoeften over de biodiversiteit binnen de MRA willen meegeven. Dat kan door het invullen van de vragenlijst die u hieronder kunt downloaden. Desgewenst kunt u de vragenlijst ook in een gesprek doornemen. We plannen dan een afspraak in. Invullen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 31 juli 2020. Voor vragen kunt u terecht bij Johan van Zoest, via j.van.zoest@amsterdam.nl of 06 – 51 50 68 26.

Downloads