Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Prof. dr. Zef Hemel schrijft bij afscheid van MRA essay over de belofte van het IJmeer: Het verhaal van de baai

07-05-2024 Nieuws #landschap#ruimte

Eind april ging prof. dr. Zef Hemel met pensioen bij de gemeente Amsterdam en nam hij afscheid van de MRA Directie. Ter gelegenheid van zijn vertrek schreef de voormalige stadsplanoloog van Amsterdam een indrukwekkend essay over de ontwikkeling van het IJmeer, het water tussen Amsterdam en Almere. Het essay heeft als titel ‘Het verhaal van de baai’ en schetst in lange lijnen de wording van een ruim en fraai ontworpen boezemwater tussen twee belangrijke stedelijke gebieden dat tegenwoordig in het hart ligt van de Metropoolregio Amsterdam.

Het water tussen Almere en Amsterdam is sinds 1919 bekend als het IJmeer. Toen bestond het alleen nog op papier. Dat het er nu is, spreekt allerminst vanzelf, schrijft Hemel in het voorwoord. Maar de beschrijving van het IJmeer begin deze eeuw als een ‘landschappelijk halfproduct dat onafgemaakt is’, klopt nog steeds. Nog altijd is het IJmeer ‘als baai onaf’, stelt de planoloog vast. Hij stelt daarom opnieuw de vraag waar we nu precies mee bezig zijn. Het essay gaat ook over regionale samenwerking en de manier waarop provincies en Den Haag met elkaar samenwerken.

Over Zef Hemel

Planoloog Zef Hemel werkte gedurende twintig jaar, van 2004 tot 2024, voor de gemeente Amsterdam. Tien jaar was hij lid van de directie van de toenmalige Dienst Ruimtelijke Ordening. Eveneens tien jaar bezette hij de Wibautleerstoel van de gemeente op de Universiteit van Amsterdam. De laatste jaren was Zef Hemel gedetacheerd bij de Metropoolregio Amsterdam.

Prof. dr. Zef Hemel blijft hoogleraar in Groningen en in Delft. Hij bekleedt de Abe Bonnema-leerstoel, over ruimtelijke revitalisering van stad en land, in het bijzonder in Friesland en Groningen.

Lees het essay

Lees hier het essay ‘Het verhaal van de baai’, verschenen bij het afscheid van Zef Hemel van de gemeente Amsterdam en de MRA Directie in april 2024.

Omslag van het essay ‘Het verhaal van de baai’ (foto: Siebe Swart)