Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Brede welvaart: inwoners grootstedelijke regio’s welvarender, maar minder gelukkig

03-08-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#landschap#mobiliteit#ruimte

Grootstedelijke regio’s, zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), zijn relatief welvarend, maar scoren tegelijkertijd relatief laag op veel thema’s die raken aan de ‘brede welvaart’. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de publicatie ‘Regionale brede welvaart 2022’.

Om te meten hoe welvarend een regio is, wordt doorgaans gebruik gemaakt van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking. Dit cijfer is relatief hoog in regio’s als de MRA, Groot-Rijnmond, Utrecht en Eindhoven. Relatief laag is het bbp per hoofd van de bevolking in grote delen van het noorden van Nederland, in de Achterhoek, het zuidwesten van Overijssel en delen van Zeeland.

Bij brede welvaart wordt echter gekeken naar veel meer indicatoren dan alleen het bbp per hoofd van de bevolking. Het gaat dan ook om tal van andere factoren, zoals de tevredenheid met het leven, de ervaren gezondheid, geregistreerde misdrijven, emissies van fijnstof en sociale cohesie.

Tevredenheid met het leven

Het CBS vergelijkt als voorbeeld de regio Groot-Rijnmond met regio’s in Friesland. De Friese regio’s hebben een beduidend lager bbp en staan hiermee ook relatief laag ten opzichte van andere regio’s. Maar op andere indicatoren scoren de Friese regio’s juist beter. Zo is de netto-arbeidsparticipatie er hoger en de werkloosheid lager dan in Groot-Rijnmond. Ook is er meer tevredenheid over de reistijd van en naar werk. Daarnaast scoren de Friese regio’s relatief goed op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen. De tevredenheid met het leven en vrije tijd is relatief hoog in Friesland en laag in Groot-Rijnmond.

Dit geldt ook op het gebied van milieu en natuurlijk kapitaal. Groot-Rijnmond kent een relatief hoge uitstoot van fijnstof en broeikasgassen, zeker vergeleken met de Friese regio’s.