Coronamaatregelen en het MRA Bureau

20-03-2020 Nieuws

Het MRA Bureau in het Amsterdamse WTC is ‘het huis van de regio’. Hier vinden de besprekingen plaats van de partners in MRA-samenwerking. Vanwege de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vinden deze besprekingen en de voorbereidingen daarop nu plaats op afstand. De medewerkers van het MRA Bureau en de deelnemers aan de overleggen werken immers zo veel mogelijk vanuit huis. En zeker in een netwerkorganisatie met 35 overheden vraagt dat om creativiteit.

Overleggen die de komende weken zouden plaatsvinden op het MRA Bureau of elders in MRA-verband vinden over het algemeen plaats via telefoon- of videoverbindingen. De secretarissen van de overleggen informeren de deelnemers aan de besprekingen hierover.

Kennisdeling en uitwisseling van informatie

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen, en de maatschappelijke effecten hiervan, krijgen gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam veel vragen van ondernemers, belangenorganisaties en instellingen. De gemeenten zijn bezig met de vraag hoe zij ondernemers en instellingen uit hun gemeente zo goed mogelijk door de coronacrisis kunnen loodsen en hebben hiervoor crisisteams ingericht of projectleiders aangesteld. Hierbij ontstaat ook de behoefte aan kennisdeling en de uitwisseling van informatie. Het MRA Bureau zal hierin een coördinerende rol spelen. Wanneer dat functioneel en wenselijk is, zal bijvoorbeeld informatie kunnen worden gedeeld via de MRA-website. Het MRA-netwerk wordt hier nader over geïnformeerd.

Contactgegevens

Op deze website vindt u pagina’s over de verschillende overleggen in MRA-verband en daarbij de contactgegevens van de secretarissen van deze overleggen.

Op de pagina Over de Metropoolregio Amsterdam vindt u de contactgegevens van medewerkers van het MRA Bureau. Indien u vragen heeft aan het MRA Bureau, kunt u ook een e-mail sturen naar info@metropoolregioamsterdam.nl.