Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Volle uitzending Metropoolregio Actueel over mobiliteit: ‘Dit is absoluut het moment voor gedragsverandering’

22-10-2020 Nieuws

De eerste uitzending van het online programma Metropoolregio Actueel op 20 oktober stond in het teken van mobiliteit. In een tijdsbestek van een uur passeerden uiteenlopende onderwerpen de revue. Presentatrice Marijke Roskam sprak zowel aan tafel als digitaal met verschillende gasten over spitsmijden, inclusieve mobiliteit, smart mobility en slimme oplossingen voor logistieke opgaven. Kijkers konden tijdens de uitzending vragen stellen aan de gasten in de studio en reageren op stellingen.

Het online programma Metropoolregio Actueel wordt dit najaar zeven keer uitgezonden. In de serie gaan wethouders en gedeputeerden uit de MRA in gesprek met gasten in de studio en met kijkers over de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Hierin zijn de gezamenlijke ambities van de 35 MRA-overheden geformuleerd. Het thema ‘duurzame en inclusieve mobiliteit’ is een van deze uitvoeringslijnen. Het programma is onder aan deze pagina integraal terug te kijken.

De volgende uitzending is op donderdag 29 oktober van 16.30 uur tot 17.30 uur en gaat over de uitkomsten van de tweede MRA Duurzaamheid Top, eerder die dag. Aanmelden om deze uitzending te kunnen zien, kan op deze pagina: Op weg naar een MRA Green Deal.

‘Slimmer aan knoppen draaien’

Jan Hoek, wethouder in Almere en lid van het MRA-platform Mobiliteit, beet het spits af als gast in de uitzending. Hij is als bestuurlijk trekker verantwoordelijk voor de uitvoeringslijn die in de uitzending centraal stond. Hoek gaf aan dat er op het gebied van mobiliteit veel gebeurt in de MRA. Hij ziet het als zijn taak om al die initiatieven ‘bij elkaar te krijgen’, zodat ze elkaar kunnen versterken. Het is daarbij vooral zaak om de infrastructuur die er al is beter te benutten, zei Hoek. Als voorbeeld noemde hij het spreiden van woon-werkverkeer over de dag, waardoor de spitsdrukte afneemt. ‘Hoe kunnen we slimmer aan knoppen draaien om het beter en gemakkelijker te maken voor mensen? Dat vind ik de uitdaging.’

Spitsmijden of spitsspreiden?

Vorige maand tekenden ruim twintig grote werkgevers in de MRA een convenant met afspraken over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na de coronapandemie. De Hogeschool van Amsterdam is een van de partijen die dit convenant hebben ondertekend. Waarnemend bestuursvoorzitter Hanneke Reuling lichtte toe hoe complex het is voor de onderwijsinstellingen in Amsterdam, met gezamenlijk 160.000 studenten, de dagelijkse in- en uitstroom te reguleren. Reuling zei liever niet te spreken over ‘spitsmijden’: dat leidt tot spitsdrukte op andere momenten. Liever spreekt zij over ‘spitsspreiden’ en dan niet alleen over de dag, maar over de gehele week. Ze benadrukte dat de coronatijd een kans is om te oefenen in een andere manier van werken. ‘Laten we leren van onze ervaringen nu.’

Kanteling in gedrag reizigers

Gerard Slegers, wethouder in Zaanstad en lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, onderstreepte dat. ‘We hebben het ov-systeem ingericht op de hyperspits. We zien nu dat het overgrote deel van de mensen thuis werkt. En 45% van deze mensen wil dat ook na de coronapandemie blijven doen. Een paar maanden geleden, bij het begin van de corona-uitbraak in Nederland, was dat nog 25%. Je ziet dus een kanteling: dit is absoluut het moment voor gedragsverandering.’ Wanneer 10 tot 15% van de werknemers in de MRA gaat thuiswerken, scheelt dat 85.000 tot 175.000 reizen per dag, lichtte Slegers toe. ‘Als we dat voor elkaar krijgen, hebben we heel veel gewonnen.’

Toegankelijk openbaar vervoer

In de uitzending kwam ook Thea de Vries, secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam, aan het woord. Zij sprak over het belang van toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor iedereen. Daarvoor worden onder meer OV-coaches ingezet, die reizigers met een beperking helpen om zo veel mogelijk zelfstandig te reizen. In een videobijdrage vertelde een van deze reizigers over zijn ervaringen en een andere reiziger kwam via een digitale verbinding rechtstreeks in de uitzending.

Smart mobility en stadslogistiek

Andere onderwerpen die aan tafel werden besproken, waren smart mobility-toepassingen bij gebiedsontwikkelingen en slimme stadslogistiek. Aan tafel kwam Cathelijne Hermans, programmamanager Stadslogistiek van de gemeente Amsterdam. En via een digitale verbinding vertelde Willem-Joost Walch van online supermarkt Picnic over slimme stadslogistiek.

Terugkijken

De uitzending van Metropoolregio Actueel van dinsdag 20 oktober 2020 over duurzame en inclusieve mobiliteit kunt u hieronder integraal bekijken:

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze