Donderdag 29 oktober in Metropoolregio Actueel: Op weg naar een MRA Green Deal

20-10-2020 Nieuws #circulaire economie#coronacrisis#duurzaamheid#energietransitie#Metropoolregio Actueel

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Amsterdam Economic Board zijn op weg naar een MRA Green Deal. Zij streven ernaar om tijdens de State of the Region op 2 december een set van ambitieuze afspraken tussen regionale overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere stakeholders te presenteren om een klimaatneutrale en circulaire regio te worden en tegelijk vorm te geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis.

Donderdag 29 oktober maken zij de balans op tijdens de tweede MRA Duurzaamheid Top. Een compilatie van deze bestuurlijke top wordt deze donderdag tussen 16.30 uur en 17.30 uur uitgezonden in het online programma Metropoolregio Actueel.

Tijdens de top komt een beperkt aantal bestuurders bij elkaar in een studio. Andere betrokken portefeuillehouders nemen digitaal deel aan de interactieve top. Direct na afloop wordt een compilatie van een uur gemaakt. Deze samenvatting kunt u aan het einde van de middag bekijken door u aan te melden via deze link: mywebinar.nl/Tweede-MRA-Duurzaamheid-Top-1630/inschrijven.

Programma Duurzaamheid Top

Tijdens de tweede MRA Duurzaamheid Top kijken de bestuurders niet alleen terug op de afspraken die zijn gemaakt tijdens de eerste Duurzaamheid Top in oktober 2019, maar zetten zij vooral ook de volgende stap op weg naar de MRA Green Deal. Zo vindt tijdens de top de ondertekening plaats van het Betonakkoord en de Denim Deal. Dit zijn landelijke overeenkomsten om het verbruik van grondstoffen en de milieu-impact drastisch te verminderen. Ook wordt gesproken over onderwijs- en arbeidsmarktkansen in relatie tot de klimaatopgave en over de rol en positie van kleinere MRA-gemeenten in de MRA Green Deal.

Volgende uitzendingen Metropoolregio Actueel

Dit najaar worden in totaal zeven uitzendingen van Metropoolregio Actueel gemaakt. Zes van deze uitzendingen worden rechtstreeks uitgezonden, alleen deze top is geen live-uitzending.

In de serie programma’s gaan wethouders en gedeputeerden uit de MRA in gesprek met gasten in de studio en met kijkers over de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Hierin zijn de gezamenlijke ambities van de 35 MRA-overheden geformuleerd. Bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de verschillende uitvoeringslijnen gaan in gesprek over de ambitie, de stand van zaken en de manier om de doelen te behalen.

De volledige serie uitzendingen van Metropoolregio Actueel van dit najaar vindt u in het overzicht hieronder:

Datum en tijdstipOnderwerp
Dinsdag 20 oktober, 16.30-17.30 uurDuurzame en innovatieve mobiliteit
Donderdag 29 oktober, 16.30-17.30 uur (niet live)Tweede MRA Duurzaamheid Top (presentator: Bart Krull)
Dinsdag 17 november, 16.30-17.30 uurToerisme in de MRA
Dinsdag 24 november, 16.30-17.30 uurPresentatie Economische Verkenningen MRA
Woensdag 2 december, namiddagState of the Region
Dinsdag 8 december, 16.30-17.30 uurVerstedelijkingsstrategie
Dinsdag 15 december, 16.30-17.30 uurInvest-MRA + Herstelplan corona