Grote werkgevers in MRA maken afspraken over spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na corona

24-09-2020 Nieuws #coronacrisis#economie#mobiliteit

Ruim twintig werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), met gezamenlijk ongeveer 40.000 werknemers, hebben afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na Covid-19. Het gaat om werkgevers als de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN Amro en Royal Schiphol Group. Ook de NS en vervoerbedrijven in de regio zijn bij de afspraken betrokken. Meer thuiswerken blijft de norm. Wie wel reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits.

Onderdeel van de afspraken is ook dat vervoermiddelen bij grotere afstanden worden afgewisseld. Zo kan een traject worden afgelegd met het openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of een (deel)auto. De afspraken leiden tot een betere bereikbaarheid, minder files of vertragingen en schonere lucht.


‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’

‘Ik ben erg blij met de ondertekening door zoveel aansprekende partijen’, zegt Sharon Dijksma, die als voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam en lid van het MRA-platform Mobiliteit bij de ondertekening van de afspraken is betrokken. ‘We hebben nu de kans om definitief anders te organiseren waar we werken en hoe en wanneer we de reis daarnaartoe maken. Veel mensen werken nu thuis en blijven dat in elk geval een aantal dagen in de week doen. Die spreiding zorgt voor merkbaar minder drukte in de trein, bus en tram, op de weg en op de fietspaden. De hyperspits gaat zo meer en meer tot het verleden behoren.’

Tienduizenden reizen per dag minder door thuiswerken

De afspraken zijn bij de start ondertekend door 23 werkgevers met zo’n 38.780 werknemers. De meeste werknemers willen ook na de coronacrisis één tot drie dagen per week thuis blijven werken. Het is daarom van belang dat werkgevers het thuiswerken zorgvuldig invoeren en werknemers helpen bij het spreiden van werktijden en vervoermiddelen. Want tien tot vijftien procent meer thuiswerken scheelt 85.000 tot 170.000 reizen per dag in de Metropoolregio Amsterdam, waarbij de piekbelasting op de spits fors afneemt. De samenwerkende partijen roepen daarom ook andere bedrijven op hun mobiliteitsbeleid te vernieuwen en helpen hen daarbij.

‘Blijven kijken hoe dingen slimmer kunnen’

Het is belangrijk dat thuiswerken en gespreid reizen onderwerp van gesprek is tussen werkgever en werknemer en onderdeel wordt van het duurzame mobiliteitsbeleid van een organisatie, zegt Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group. ‘Dan is de kans veel groter dat thuiswerken echt ingeburgerd raakt. In deze periode blijven we kijken hoe dingen slimmer kunnen. Dat geldt ook voor de manier waarop we reizen. Daarom blijven we in het bijzonder inzetten op meer fietsgebruik.’

Maatwerkafspraken onderwijsinstellingen

Deze zomer maakten universiteiten, hbo’s en mbo’s al maatwerkafspraken met vervoerders (NS, GVB, Connexxion en EBS), de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio over hun lesroosters in het kader van de herstart tijdens de coronapandemie. Ruim 160.000 studenten komen tot het eind van dit jaar gespreid naar hun lessen. De onderwijsinstellingen blijven veel digitaal onderwijs geven, maar bij fysiek onderwijs worden de roosters zo ingedeeld, dat zo veel mogelijk studenten buiten de hyperspits met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd.

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

In de MRA werken overheden, werkgevers en vervoerders al geruime tijd samen aan maatregelen om de druk op de spits te verminderen. Met de ondertekening van deze afspraken wordt de samenwerking verder uitgebreid. Dit is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, waarin het Rijk en de MRA nauw samenwerken om de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam te borgen. In opdracht van het Rijk en de MRA adviseert de stichting Breikers werkgevers over de mogelijkheden om thuiswerken en flexibel en duurzaam reizen onder werknemers te stimuleren. Werkgevers kunnen kosteloos advies vragen via www.wijzijnbreikers.nl.

Bestuurders aan het woord

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze