Trendbrief vastgoed MRA 4e kwartaal 2019

Woningmarkt

Druk op de woningmarkt blijft groot

De 32 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam hebben de ambitie om jaarlijks minimaal 15.000 woningen te bouwen. Vorig jaar is dat doel met 15.715 nieuwbouwwoningen, exclusief toevoegingen na transformatie van verouderd onroerend goed, ruimschoots gehaald. Ruim de helft van die productie werd gerealiseerd in Amsterdam. Almere, Diemen, Amstelveen, Haarlemmermeer en Haarlem haalden met meer dan 4.500 woningen eveneens hoge productiecijfers.

 

Toch blijft de druk op de woningmarkt groot. Al enkele jaren is in de regio sprake van sterk stijgende prijzen in de koopsector. Terwijl in Amsterdam de prijzen het afgelopen half jaar weliswaar licht zijn gedaald, gaan in de steden eromheen (Zaanstad en Purmerend) de prijzen flink omhoog. In Zaanstad steeg volgens marktcijfers van de NVM de woningrijs in een jaar tijd met 7,3 procent.  Ook de huurprijzen op de vrije huurwoningmarkt stijgen door. De provincie Noord-Holland kende afgelopen jaar, zo blijkt uit cijfers van het CBS, de grootste huurstijging. Met name jongeren en starters – die vanwege stringente inkomenseisen geen toegang hebben tot de gereguleerde huursector- vinden moeilijk hun weg op de woningmarkt. Ook verlaten steeds meer jonge gezinnen de hoofdstad. Vorig jaar vertrok bijna één op de acht gezinnen met jonge kinderen uit Amsterdam. Het zijn vooral mensen met hogere inkomens, zonder migratie-achtergrond die weggaan.

 

Door de grote vraag naar appartementen en eengezinswoningen hebben institutionele beleggers veel belangstelling voor de MRA-woningmarkt. Volgens Michiel de Bruine, director Dutch Residential Investments bij Bouwinvest Real Estate Investors, groeit de belangstelling voor woningbouw buiten de hoofdstad. “Wij hebben 8.500 huurwoningen in de MRA; waarvan 6.200 in Amsterdam. De hoofdstad is voor ons belangrijk, maar is ook duur. En er is sprake van een opeenstapeling van eisen. Dit bemoeilijkt het maken van afspraken over de bouw van middensegment-huurwoningen. Dat maakt dat we meer naar de steden daar omheen kijken.”

Bouwinvest heeft in de MRA 1.500 woningen in de pijplijn. Begin volgend jaar start de realisatie van 115 appartementen in Purmerend. Bouwinvest hoopt ondanks allerlei belemmeringen te kunnen beleggen in woningen op het Hembrugterrein in Zaandam. En aan de Houthavenkade in het centrum van Zaandam zijn 284 nog te realiseren woningen gekocht. “Die investeringen passen ons goed; we geloven in die plekken. We zien veel vraag naar middensegment-huurwoningen in de randgemeenten. Feitelijk vervagen de stadsgrenzen in de Metropoolregio. Er ontstaat steeds meer één stedelijk gebied met meerdere kernen. Ook in Zaandam vinden onze huurders straks een stedelijk centrum met voldoende aantrekkelijke voorzieningen.”

 


 

Ook wijst hij erop dat buiten de hoofdstad een ander product kan worden gerealiseerd. “Wij beleggen nog steeds in betaalbare middensegment-huurwoningen in Amsterdam. Maar huurwoningen in het Sluishuis op IJburg hebben vanwege hoge grondkosten en hogere bouwkosten een kleinere plattegrond, dan ons toekomstig woningaanbod in Zaandam. Wij weten ook dat er onder huurders veel belangstelling bestaat voor wat grotere eengezinswoningen. Dat lukt niet in Amsterdam, maar bijvoorbeeld wel in het Tudorpark in de Haarlemmermeer.”