Trendbrief vastgoed MRA 4e kwartaal 2019

Introductie

Trendbrief Vastgoedcommunicatie MRA

Hoe staat de vastgoedmarkt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ervoor? Of het nou gaat om vrije sectorhuurwoningen of wijkwinkelcentra, logistiek vastgoed of kantoorgebouwen. Het succes van Amsterdam nodigde in 2018 en de eerste helft van 2019 ook uit tot meer investeringen in de steden daar omheen.

 

De Trendbrief Vastgoedcommunicatie MRA staat stil bij een viertal bewegingen. Institutionele beleggers zoeken vaker naar locaties net buiten de grens van de gemeente Amsterdam om huurwoningen voor starters en eengezinswoningen te realiseren. Op de retailmarkt zien beleggers – juist ook vanwege de bevolkingsgroei in de regio- goede beleggingskansen in de aankoop van wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen. Retailers zien tegelijkertijd winkelverkopen verschuiven naar de online-markt. Mede daardoor ontstaat aan de randen van de metropoolregio een groeiende vraag naar logistiek vastgoed. En ook niet onbelangrijk; werkgevers verplaatsen werkplekken naar de regio waar young professionals zich willen vestigen. Amsterdam is dé kantorenstad. Het aanbod bereikt zijn grenzen. De gemiddelde huurprijs is hoog. In aangrenzende gebieden komen daardoor nieuwe grote kantoorontwikkelingen van de grond.

 

 

De MRA is populair

Amsterdam heeft de afgelopen jaren de bevolking zien groeien. En die bevolkingsgroei houdt de komende jaren onverminderd aan. Over vijftien jaar telt Amsterdam circa 1 miljoen inwoners. Maar ook de plaatsen daar omheen, zo blijkt uit de jongste bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zien de komende vijftien jaar de bevolking sterk groeien. De sterkste groei – circa 20 procent tot 2035- doet zich voor in Almere, Purmerend, Weesp en in de Haarlemmermeer. Voor Zaanstad, Lelystad en Amstelveen voorzien PBL en CBS in die periode een groei van circa tien procent.

Die toestroom van nieuwe bewoners vormt voor alle gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam een uitdaging. De groei van het aantal huishoudens zorgt voor een aanhoudende druk op de woningmarkt. En vraagt om verbetering van de infrastructuur, extra voorzieningen en meer werklocaties. Ook in omliggende plaatsen in de MRA ontstaat onder meer een toenemende vraag naar meer stedelijke woonmilieus in combinatie met goede (culturele) voorzieningen.

 

 

De MRA is populair.

De MRA is populair. Foto: (c) Michiel Wijnbergh

 

Verantwoording

Voor de Trendbrief Vastgoedcommunicatie MRA is een beroep gedaan op een aantal recente publicaties:

  • PBL/CBS Regionale prognose 2019-2050;
  • Transactiecijfers NVM 3e kwartaal 2019;
  • CBS: huurverhoging woningen (04/09/2019);
  • CBS: veel jonge gezinnen verlaten de grote stad (26-06-2019);
  • CBRE-Werk aan de Winkel; Cushman & Wakefield- Retail market snapshot Q1 en Q2 2019;
  • Dynamis-Sprekende cijfers logistiek 2019;
  • JLL- Kwartaal updates Q1 2019 logistiek, woningen en retail; Dynamis- Sprekende cijfers kantorenmarkt 2019;
  • Cushman & Wakefield- Office market snapshot Q1 en Q2 2019.

Samenstelling/redactie door bertpots.amsterdam.

De Trendbrief is een publicatie van het MRA Bureau MRA. Contact: info@metropoolregioamsterdam.nl