Trendbrief vastgoed MRA 4e kwartaal 2019

Logistiek vastgoed

Stijgende internetverkopen vragen meer logistiek vastgoed

Economische groei en bloeiende handel jagen de vraag naar logistiek vastgoed aan. Vorig jaar is in Nederland maar liefst 2,5 miljoen m2 logistieke ruimte verhuurd en verkocht. De Nederlandse markt wordt gedomineerd door vier logistieke hotspots: Rotterdam, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray en West-Brabant. De Metropoolregio Amsterdam, in het bijzonder het gebied Amsterdam (Westpoort)/Schiphol en de regio Almere/Lelystad- speelt slechts een bescheiden rol.

In Amsterdam/Schiphol werd vorig jaar 146.700 m2 aan logistieke ruimte opgenomen. De regio Almere/Lelystad/Zeewolde kende voor 125.300 m2 aan transacties. In de MRA was begin 2019 nog een aanbod (gereed of in aanbouw) beschikbaar van in totaal 329.000 m2;  goed voor een kleine vijftien procent van het totale landelijke aanbod. De groei van de logistieke clusters zorgt voor banengroei. In de provincie Flevoland was vorig jaar sprake van een groei van de werkgelegenheid in het logistieke cluster met 5,6 procent.

 

 

De vraag naar logistieke ruimte wordt gestimuleerd door toenemende internetverkopen. Dat leidt onder meer tot een toenemende vraag naar kleinschalige distributiecentra in de nabijheid van steden. Daarnaast groeit ten behoeve van internationale handel de vraag naar ontwikkeling van XXL-distributiecentra – meer dan 40.000 m2- op goed ontsloten knooppunten.

 

Somerset Capital Partners heeft vanwege de groeiende vraag naar XXL-distributiecentra eind vorig jaar een terrein van 10,2 hectare op Lelystad Airport Businesspark (LAB) gekocht van Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA). “Wij zien op het businesspark in Lelystad al langer goede mogelijkheden,” zo zegt directeur Gerwin Vos. “Grote grondposities – terreinen groter dan zes of zeven hectare- worden op de meer logische plekken in ons land steeds schaarser. In Lelystad is die ruimte nog voorhanden. Ook kent het gebied een positieve dynamiek. Met gemeente en provincie is het makkelijk samenwerken.”

 

Ook om andere redenen is Lelystad volgens hem een goede keuze. ”De ligging is gunstig. Er is weinig verkeerscongestie en alle hoeken van Nederland zijn via de weg goed bereikbaar. Aan de Flevokust bevindt zich bovendien een containerterminal voor vrachtafhandeling via het water. Daarmee voldoet het gebied aan onze investeringscriteria en zien we in LAB een plek met veel potentie. Als onze eerste locatie succesvol is, dan zullen we wellicht een volgende grondaankoop doen.” Vos verwacht binnen afzienbare termijn een overeenkomst te kunnen afsluiten met een grote logistieke dienstverlener voor het inrichten van een operatie. “Het plan wordt nu voorbereid en waarschijnlijk wordt nog dit jaar gestart met de eerste bouwfase.”

 

 

 

Internetverkopen vragen meer logistiek vastgoed

Internetverkopen vragen meer logistiek vastgoed. Foto: (c)Michiel Wijnbergh

Logistiek vastgoed gaat gepaard met een groot ruimtebeslag. Ook Vos signaleert soms meer maatschappelijke weerstand tegen die ‘dozen’. Somerset is ook bezig met de voorbereiding van een logistieke campus nabij Badhoevedorp. Daar wordt nagedacht over meerlaags ruimtegebruik. “Aan ons als ontwikkelaar en investeerder ligt het niet, maar tot op heden merken wij dat de markt dergelijke oplossingen nog niet goed absorbeert.”