Trendbrief vastgoed MRA 4e kwartaal 2019

Retailmarkt

Overschot winkelruimte door online shoppen

De retailmarkt in de MRA kent heel verschillende gezichten. De populariteit van Amsterdam – juist door de groei van het toerisme- zorgt voor een stabiele vraag naar winkelruimte. Toeristen zijn big spenders. Trendanalyses van onder meer CBRE wijzen op ruimte voor groei van het winkelaanbod de komende vijf jaar van nog zo’n 90.000 m2.

 

Aan de andere kant ondervinden andere gemeenten in de MRA de gevolgen van toenemende vergrijzing en de verschuiving van consumentenbestedingen naar de online-markt. Ouderen besteden minder. En jonge, drukbezette huishoudens, kiezen voor steeds meer productgroepen steeds vaker voor online kanalen. Daardoor is er een groeiend overschot aan winkelruimte. Sterke afname van het winkelarsenaal in kleine stadscentra lijkt volgens dezelfde analisten onvermijdelijk. Van alle branches hebben modewinkels het de komende jaren het moeilijkst.

 

 

Peter Koppers, fondsmanager bij het Achmea Dutch Retail Property Fund (ADRPF) van Syntrus Achmea Real Estate & Finance herkent de tegenstelling tussen winnaars en verliezers. “Wij zijn scherp in onze beleggingsstrategie. Syntrus Achmea is geïnteresseerd in de aankoop van winkelvastgoed op A1-locaties in Amsterdam, ook al zijn dergelijke panden duur en is het aanbod heel beperkt. Hoofdwinkelstraten in de middelgrote en kleine steden, neem Purmerend, Zaandam, Hilversum, IJmuiden, vormen geen onderdeel meer van onze beleggingsstrategie. De bezoekersaantallen zijn daar een stuk lager en dalen naar verwachting ook in de toekomst.” Wel heeft Syntrus Achmea belangstelling voor de aankoop van niet al te grote, dominant in de buurt aanwezige wijkwinkelcentra. Eerder dit jaar zijn wijkwinkelcentrum Westerkoog in Koog aan de Zaan, en winkelcentrum Kerkelanden in Hilversum aangekocht. Beide centra werden overgenomen van DELA Vastgoed.

 

Overschot winkelruimte door online shoppen.

Overschot winkelruimte door online shoppen. Foto: (c) Michiel Wijnbergh

“Ook wij bestuderen de bevolkingsprognoses en het bestedingspotentieel. Die groei maakt dat we goede verwachtingen hebben van wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen. Mits dergelijke winkelgebieden gedragen worden door één of meerdere grote supermarkten. Supermarkten draaien goede omzetten. En voor de toekomst verwachten we verdere groei van de omzet. Zij kunnen voor de lange termijn zorgen voor een aantrekkelijk en stabiel rendement.”

 

Het aanbod kan vervolgens worden aangevuld met andere dagelijkse branches. Mochten detaillisten of dienstverleners uitvallen door bijvoorbeeld de groeiende online-markt, dan nog is Koppers positief over de aantrekkelijkheid van dergelijke winkelcentra. Hij ziet in dat geval mogelijkheden voor meer diversificatie. “De invulling van een wijkwinkelcentrum wordt sterk bepaald door de locatie. In meer stedelijke gebieden -wij hebben ook het winkelcentrum in Amsterdam-IJburg in bezit- bestaat wellicht behoefte aan uitbreiding van het horeca-aanbod.

In sterker vergrijzende gebieden zijn er wellicht weer kansen voor het transformeren van vrijkomende winkelruimte naar een zorgfunctie. De aanwezigheid van een huisartsen- of fysiotherapiepraktijk zorgt niet voor enorme extra bezoekersaantallen, maar staat wel garant voor stabiele huurinkomsten.”