Trendbrief commercieel vastgoed MRA – 2e kwartaal 2020

Zaanstad-Noord

Zaanstad wil per jaar 1.000 woningen bijbouwen. In het daarvoor ontwikkelde programma MAAK.Zaanstad is lange tijd veel aandacht besteed aan de ontwikkelkansen aan de zuidkant van de gemeente, maar ook Zaanstad-Noord biedt verrassend veel mogelijkheden.

Zo zegt Sam Versluis, gemeentelijk programmamanager voor de noordkant van Zaanstad. “Het is lente in Noord. Er valt heel veel te bouwen. Daarbij denken we toch al gauw aan grote en kleine projecten met in totaal 5.000 woningen. De timing is gevarieerd. We kijken tot 2050, maar binnen tien jaar moeten de eerste veranderingen al zichtbaar zijn.” 

Daarvoor wordt door haar team het hele gebied in kaart gebracht. “Het gaat erom onderscheidende woonkwaliteit te bieden; van wonen in een meer industriële omgeving tot landelijk wonen in het groen. En nieuwe en bestaande buurten goed met elkaar te koppelen, zodat een groter gebied een aantrekkelijk, meer gemengd karakter krijgt.” Dat vraagt niet alleen aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Ook wordt nagedacht over de komst van betere voorzieningen en herstructurering van bedrijvenlocaties. “We zijn een strategie aan het ontwikkelen om bedrijventerreinen te verlevendigen. Denk aan de introductie van ‘urban sports’: klimroutes over gebouwen.” 

Eén van de opvallende woningbouwprojecten is de herontwikkeling aan de Zaan van het fabrieksterrein van de voormalige meelfabriek van Meneba door Waterland Real Estate tot een buurt om te wonen, te werken en te recreëren. “Ook na het coronatijdperk zal behoefte bestaan aan betaalbare woonruimte. Dat tekort blijft. Veel mensen raken door de crisis wellicht hun baan kwijt, kunnen geen huis kopen en gaan op zoek naar een huurwoning. Die maken wij op een prachtige plek”, zo zegt Feike Siewertsz van Reesema, managing director van Waterland RE.

De plannen voor het Meneba-terrein zoals ontwikkeld door onder meer Mecanoo voorzien in nieuwbouw in combinatie met renovatie van de belangrijkste historische gebouwen. Het gaat om ongeveer 625 woningen, waarvan tweederde mogelijk wordt afgenomen door twee corporaties (Parteon en WormerWonen) en een institutionele belegger. “Het past bij de wens van de gemeente om meer nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. En pensioenfondsen hebben veel belangstelling om in betaalbare huurwoningen te investeren”, aldus Van Reesema. 

Daarnaast is sprake van de bouw van vrije sectorhuurwoningen, koopwoningen en enkele duizenden m2 voor kantoren, een opleidingsinstituut, horeca en mogelijk een buurtsupermarkt. De grote silo op het terrein is wellicht geschikt voor hotelontwikkeling. Hij hoopt voor het einde van 2021 te starten met de eerste sloop- en bouwactiviteiten. De totale ontwikkeling zal zeker vijf tot zes jaar in beslag nemen. 

Van Reesema prijst de goede samenwerking met de gemeente. “Zaanstad doet op een uiterst ondernemende manier mee. Daardoor ook hebben we op een transparante manier binnen enkele maanden een anterieure overeenkomst weten te bereiken.” Versluis herkent dat beeld. “We zijn collega’s geworden en proberen elkaar te helpen om het te laten gebeuren.”