Trendbrief commercieel vastgoed MRA – 2e kwartaal 2020

Haarlem-Schalkwijk

De vernieuwing en verdichting van Haarlem-Schalkwijk kan een mooie bijdrage leveren aan de woningbehoefte in de Metropoolregio, zo zegt gemeentelijk projectmanager Michael Kaldenhoven. “Wij denken voor de zogeheten Europaweg-zone alleen al aan de komst van minimaal 2.500 woningen, maar nog niet iedere ontwikkeling is duidelijk vormgegeven.”

Het gaat daarbij om de transformatie van een tamelijk eenzijdige zone met onder meer verouderde kantoren naar een gemengd gebied met kantoren, diensten en commerciële functies en een gevarieerd woningaanbod. Haarlem streeft naar gemengde wijken. Ook voor de nieuwe projecten in Schalkwijk geldt: 40% sociale huur,40% middensegment en 20% vrije sector.

Schalkwijk wordt anders dan een reguliere woonwijk, aldus Kaldenhoven. “Het gaat straks om verschillende kwaliteiten. De omgeving van het nieuwe winkelcentrum (Schalkstad) wordt hoogstedelijk. Het middengebied (Schalkwijk-Midden) zal ook bestaan uit gestapelde bouw, maar krijgt een meer groen karakter. Aan het meer noordelijk gelegen ziekenhuiscomplex worden woningen toegevoegd. Daarop vooruitlopend is de aanpassing van het Entreegebied al gaande.” Er is volgens Kaldenhoven veel aandacht voor het realiseren van een aantrekkelijk verblijfsgebied. “Autoverkeer wordt teruggedrongen, de Europaweg wordt deels een stadsstraat, zodat ruimte ontstaat om te recreëren.”

Ontwikkelen van de woonomgeving

Gebieds- en woningontwikkelaar AM is op verschillende plekken in Schalkwijk actief. AM is al geruime tijd één van de partijen in het Entreegebied, waar samen met Slokker, BPD en woningcorporatie Ymere een nieuw woningaanbod wordt gerealiseerd. “We hebben daar gemerkt dat er veel vraag is naar een kwalitatief goede woonomgeving”, zo zegt Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest. “De plek is goed.”

Ook is AM verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een deel van het nieuwe winkelcentrum, inclusief een groot aantal woningen. “Het winkelcentrum van Schalkwijk had ooit een belangrijke regionale functie; mensen kwamen van heinde en verre boodschappen doen.  Andere winkelgebieden hebben die functie overgenomen, bovendien winkelen we vaker online. Nu staan we voor de uitdaging om in het winkelcentrum nieuwe energie en ondernemerschap te creëren en het stadsdeel een nieuw hart te geven.”

Transformatie

Twee supermarkten krijgen een andere plek. Het wijkwinkelcentrum wordt naar een plan van Sjoerd Soeters aangevuld met winkels voor de dagelijkse levensbehoeften. Ook is er aan het Floridaplein ruimte voor horeca. In totaal gaat het om 6.500 m2 commerciële ruimte. Het winkelcentrum is aangekocht door Portico Investments. Aangrenzend realiseert Kinepolis een bioscoopcomplex. “Boven het winkelcentrum komt een parkeergebouw met zeshonderd plekken en worden 156 duurzame appartementen gebouwd. Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft deze woningen gekocht; 36 appartementen worden langjarig verhuurd aan stichting Philadelphia voor de huisvesting van mensen met een verstandelijke beperking.”

AM won de uitvraag voor het nieuwe hart van Schalkwijk in 2017. “Ondanks de stijgende bouwkosten van de afgelopen jaren, het na-ijleffect van de vorige crisis, zijn we blij dat we daar begonnen zijn en onze belofte kwaliteit te leveren waarmaken”, aldus Heuvelink.