Trendbrief commercieel vastgoed MRA – 2e kwartaal 2020

Lelystad

Lelystad werkt aan de ontwikkeling van heel verschillende woongebieden. Het palet varieert van ruime en duurzame woningen in een sub-urbane groene omgeving tot meer stedelijk wonen aan de kust en in het centrum van de stad. 

Lelystad groeit jaarlijks met 400 tot 500 woningen. Die groei krijgt gestalte onder de noemer Lelystad Next Level. In de komende twintig jaar moet een stad ontstaan met minimaal 100.000 inwoners. Daarbij wil de gemeente de sociaaleconomische positie van Lelystad op een hoger niveau brengen. Woningtoevoeging is daarvoor een belangrijke motor.

Sleutelgebieden

De gemeente zet in op verschillende deelgebieden. “Het stationsgebied is aangewezen als één van de negen sleutelgebieden in de MRA. Het centrum vraagt om toevoeging van kantoorfuncties, meer voorzieningen, meer beleving en de ontwikkeling van een echt stedelijk woonmilieu. Daar kunnen we de hoogte in”, aldus Melinda Ruseler-Naaijen, concernmanager fysiek domein van de gemeente Lelystad.

Een ander belangrijk ontwikkelgebied is Lelystad-Zuid. “In het in aanbouw zijnde Warande denken we op dit moment nog aan 1.500 woningen, maar dat aantal kan fors worden opgehoogd. In het Masterplan uit 2003 is daarover al nagedacht. Uitbreiding is heel goed mogelijk naar 8.000 tot 10.000 woningen, inclusief de bouw van een tweede treinstation en een extra ontsluiting naar de A6.” 

Warande, zo benadrukt Ruseler, zal ook bij fors meer woningen in sterke mate die sub-urbane wijk zijn waar mensen heel ruim kunnen wonen. “We willen iets anders bieden dan Almere. Het gaat er niet om elkaar te beconcurreren. Daar praten we met elkaar ook over. Lelystad wil zich blijven onderscheiden met extra ruime, relatief betaalbare en duurzame woningen in een groene en waterrijke omgeving. Vergeet ook niet: woonwijk Warande ligt aan de poort van natuurgebied Oostvaardersplassen.”

Kustplaats

Aan de kust is ruimte voor een meer stedelijke ontwikkeling. Aan het havenfront van Bataviahaven ontwikkelt Van Wijnen nu al een woningcomplex met 42 huurappartementen voor een particuliere belegger, 36 koopappartementen en 1.500 m2 commerciële ruimte en een parkeergarage. “Het eerste bouwblok aan het havenfront dateert al van zo’n tien jaar geleden. Toen al hadden we het plan op die bijzondere plek een tweede stedelijk complex te bouwen, maar door de economische crisis kwam die ontwikkeling tot stilstand. Een paar jaar geleden hebben we het alsnog opgepakt”, zo verklaart Arjen Oosting, directeur Projectontwikkeling Van Wijnen. 

Voor de wind

Met de woningverkoop gaat het ondanks de coronacrisis goed. Nagenoeg alle woningen zijn verkocht of onder optie. Een substantieel deel is verkocht aan mensen van buiten; uit Amsterdam, Weesp, Dronten, Wassenaar. “Lelystad verandert. De stad zet zich steeds beter op de kaart. Woningprijzen stijgen, maar Lelystad is in vergelijking met de rest van de Metropoolregio nog relatief goedkoop.”  

Bedoeling is dat ‘Wonen in Bataviahaven’ een vervolg krijgt met de bouw van een mix van startersappartementen en grondgebonden rijwoningen voor gezinnen. “Door de coronacrisis kan het heel goed zijn dat de waardering voor een tuin groeit en de populariteit van grondgebonden woningen zal toenemen”, aldus Oosting. “Die bieden we niet alleen daar, maar ook in Parkwijk vlakbij het stadshart en in project ‘Duin en Water’ aan de IJsselmeerkust.”