Trendbrief commercieel vastgoed MRA – 2e kwartaal 2020

Verantwoording

Voor de trendbrief is een beroep gedaan op een aantal recente publicaties: 

 • ABF Research- Rapportage Primos 2019;
 • PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019;
 • Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025;
 • Strategische Agenda Lelystad Next Level;
 • Gemeente Amsterdam- Ontwikkelperspectief Amstel III;
 • Gemeente Haarlem- projecten Haarlem-Schalkwijk;
 • Gemeente Zaanstad- Analyse MAAK.Zaanstad Noord;
 • Integrale visie op de woningmarkt – motie nr 621 Koerhuis c.s.; 
 • Minister Ollongren – Kamerbrief over nadere keuzes in het kader van de Nationale Omgevingsvisie;
 • MRA discussiepaper ‘Spelen we de juiste wedstrijd’;
 • Actieprogramma Woningproductie MRA 2018-2025.

Samenstelling/redactie: bertpots.amsterdam. 

De Trendbrief Commercieel Vastgoed is een publicatie van Bureau MRA.

Contact: info@metropoolregio.nl