Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Almere ‘geschokt en vol ongeloof’: geen stroom voor nieuwe woningen door netcongestie

17-11-2023 Nieuws #economie#ruimte

In een groot deel van Almere kunnen in de nabije toekomst geen nieuwe woningen meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat is het gevolg van de netcongestie: de overbelasting van het elektriciteitsnet, waar sprake van is op veel plekken in Nederland. De gemeente laat weten zich ‘overvallen’ te voelen door dit bericht van de netbeheerders. ‘Dit is rampzalig voor de ontwikkeling van Almere. Komt er niet snel een oplossing, dan komen de woningbouwdoelstellingen, de economische bedrijvigheid en de duurzaamheidsambities in gevaar. Dan komt de ontwikkeling van Almere tot stilstand.’

Nieuwe bedrijven en maatschappelijke voorzieningen in Almere moesten al tot 2029 wachten voor ze kunnen worden aangesloten op elektra. Nieuwbouwwoningen kunnen binnenkort ook niet meer worden aangesloten. Liander en TenneT beheren het stroomnet in Almere. ‘Liander kan voorlopig kleinverbruikers zoals woningen, laadpalen en kleine bedrijven nog aansluiten’, laat de gemeente Almere weten. ‘Nieuwbouw van al geplande of vergunde appartementencomplexen krijgt van Liander gewoon een aansluiting.’  

‘Onacceptabel’

‘We zijn geschokt en vol ongeloof’, zei wethouder Alexander Sprong in een eerste reactie. ‘Nu ook de woningbouw wordt geraakt, heeft Almere een heel groot probleem. Dit is een onacceptabele situatie, die we zo spoedig mogelijk moeten opschalen richting het Rijk en TenneT. Totdat uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk is gerealiseerd, zijn de aangekondigde ‘onorthodoxe’ maatregelen en nieuwe ‘out-of-the-box’-maatregelen noodzakelijk om de periode tot 2029 zo goed mogelijk te overbruggen.’

De definitieve oplossing van de netcongestie is immers uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk door netbeheerder TenneT. Deze uitbreiding zou in 2029 kunnen worden gerealiseerd.

Woondeal MRA

Almere is na Amsterdam de grootste gemeente in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De komende jaren zijn in Almere veel nieuwbouwwoningen gepland, onder meer als onderdeel van de Woondeal MRA, die de regio met het Rijk heeft gesloten. In de Woondeal is voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet opgenomen als ‘kritische succesfactor’ voor de woningbouwambities in de regio.

Ook in het Verstedelijkingsconcept van het Rijk en de regio is al geconstateerd dat de grote woningbouwopgave in de MRA niet kan worden gerealiseerd zonder noodzakelijke maatregelen voor de energie-infrastructuur door zowel Rijk als regio. De samenwerkende overheden in de MRA hebben hiervoor niet alleen aandacht gevraagd bij de Woondeal MRA, maar ook in het BO MIRT van begin november. 

‘Dit is nu precies waar de provincie Flevoland en de MRA afgelopen jaar aandacht voor hebben gevraagd, recent nog tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT’, zegt de Flevolandse gedeputeerde Jan de Reus, lid van het MRA-platform Ruimte en het portefeuillehoudersoverleg Bouwen & Wonen van de MRA. ‘Het komt er nu op aan dat er creatieve oplossingen worden gevonden, waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer aanpassing van regelgeving moet meenemen. Gebeurt er niets, dan kan de regio de afspraken uit de Woondeal tot 2030 niet waarmaken.’