Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Vraag en aanbod woningen in regio Amsterdam steeds verder uit elkaar

24-03-2022 Nieuws #bouwen en wonen#economie#mobiliteit#ruimte

De vraag van woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt steeds minder overeen met het woningaanbod. De meeste huishoudens die in de MRA een woning zoeken, willen een sociale huurwoning of een betaalbare koopwoning. Het aanbod bestaat echter steeds meer uit dure particuliere huurwoningen. De vraag naar woningen in de MRA groeit bovendien sneller dan het aanbod. Steeds minder mensen kunnen een woning vinden die past bij hun wensen en inkomen.

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA), dat in 2021 voor de derde keer is gehouden. Ruim 50.000 inwoners van 31 gemeenten in de MRA vulden een enquête in over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten. Begin februari is het eerste deel van het onderzoek al gepubliceerd, nu is het volledige rapport gereed, samen met alle factsheets op lokaal niveau. 

‘Meer betaalbare woningen nodig’

‘Dit WiMRA-onderzoek laat zien dat de mismatch tussen vraag en aanbod weer groter is geworden’, zegt Lex Scholten, voorzitter van het bestuurlijk overleg over bouwen en wonen in de MRA. ‘Meer betaalbare nieuwbouw is hard nodig in onze regio. Het is goed nieuws dat de betaalbaarheid van het wonen een centrale plek heeft in de nationale Woon- en bouwagenda en dat minister Hugo de Jonge erkent dat we het wonen te veel hebben overgelaten aan de markt. Maar het is noodzakelijk dat gemeenten ook ruimte krijgen om te sturen op de prijzen van bestaande vrije huurwoningen. Anders is het dweilen met de kraan open.’

‘Behoefte aan sociale huur steeds dringender’

‘De behoefte aan sociale huurwoningen in de regio Amsterdam wordt steeds dringender, blijkt uit het WiMRA-onderzoek. Minister De Jonge wil dat in elke gemeente minimaal 30% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Daar zijn wij het als corporaties helemaal mee eens’, zegt Anne-Jo Visser, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) namens de woningcorporaties in de MRA. ‘Het is een belangrijke eerste stap om beter aan te sluiten op de vraag van de vele woningzoekenden naar een betaalbare woning. Wij willen hier heel graag aan bijdragen.’

Alles over WiMRA 2021

Op de pagina over WiMRA 2021 vindt u alle informatie over het onderzoek, inclusief de factsheets op het niveau van de gemeenten, achtergronden en de WiMRA-onderzoeken van 2017 en 2019.