Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2021

Vraag en aanbod woningen in regio Amsterdam steeds verder uit elkaar

24 maart 2022

De vraag van woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt steeds minder overeen met het woningaanbod. De meeste huishoudens die in de MRA een woning zoeken, willen een sociale huurwoning of een betaalbare koopwoning. Het aanbod bestaat echter steeds meer uit dure particuliere huurwoningen. De vraag naar woningen in de MRA groeit bovendien sneller dan het aanbod. Steeds minder mensen kunnen een woning vinden die past bij hun wensen en inkomen.

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA), dat in 2021 voor de derde keer is gehouden. Ruim 50.000 inwoners van 31 gemeenten in de MRA vulden een enquête in over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten. Begin februari is het eerste deel van het onderzoek al gepubliceerd, nu is het volledige rapport gereed, samen met alle factsheets op lokaal niveau (onderaan op deze pagina).

Meer verhuizingen in afgelopen twee jaar

De coronapandemie heeft de woningmarkt in de regio niet op slot gezet. De afgelopen twee jaar verhuisden zelfs wat meer huishoudens in de MRA dan de jaren daarvoor. Opvallend is dat meer starters een woning wisten te vinden. Tegelijkertijd nam de uitstroom van huishoudens vanuit de MRA naar de rest van Nederland toe. In 2019 en 2020 vertrokken 42.000 huishoudens naar elders in Nederland, in 2017 en 2018 waren dit er 38.000.

Hoe de voorraad in een gemeente en wijk eruitziet, bepaalt in sterke mate welke huishoudens er wonen én waar ze naartoe verhuizen. Lage inkomens verhuisden vaak naar wijken met veel sociale huurwoningen en hoge inkomens naar wijken met veel dure koopwoningen en hoge inkomens. Dit effect lijkt sterker te worden.

Krapte op de woningmarkt loopt op

Terwijl er meer werd verhuisd, liep de krapte op de woningmarkt verder op. De vraag steeg sterker dan het aanbod. In 2021 wilde 27% van de huishoudens in de MRA verhuizen, fors meer dan in 2019 (25%) en 2017 (22%). Met name in de sociale huur (tot € 752,-) lopen vraag en aanbod sterk uiteen. Een grote groep starters zoekt in dit segment, maar ook doorstromers doen dat. In de koop zijn er in alle prijsklassen tekorten, het grootst bij de woningen tot € 296.000,- en tot € 438.000,-. Dit beeld is in meer of mindere mate te zien in alle zeven deelregio’s van de MRA.

‘Dit WiMRA-onderzoek laat zien dat de mismatch tussen vraag en aanbod weer groter is geworden’, zegt Lex Scholten, voorzitter van het bestuurlijk overleg over bouwen en wonen in de MRA. ‘Meer betaalbare nieuwbouw is hard nodig in onze regio. Het is goed nieuws dat de betaalbaarheid van het wonen een centrale plek heeft in de nationale Woon- en bouwagenda en dat minister Hugo de Jonge erkent dat we het wonen te veel hebben overgelaten aan de markt. Maar het is noodzakelijk dat gemeenten ook ruimte krijgen om te sturen op de prijzen van bestaande vrije huurwoningen. Anders is het dweilen met de kraan open.’

Vrije sector als noodoplossing

Particuliere huurwoningen in de vrije sector vormen een steeds groter deel van het woningaanbod in de regio. Deze woningen hebben een huurprijs vanaf € 753,-, maar in de praktijk is de huur vaak ruim boven € 1.000,- per maand. In 2021 woonde 30% van de huishoudens die recent verhuisd zijn in een particuliere vrijesectorwoning, tegenover 25% in 2019. Veel woningzoekenden gebruiken de vrije sector als tijdelijke oplossing, omdat zij geen woning kunnen kopen en geen sociale huurwoning kunnen krijgen. Maar liefst de helft van de huurders in de particuliere vrije sector wil binnen twee jaar verhuizen. Belangrijkste redenen zijn de hoge huren en hun wens om te kopen.

‘De behoefte aan sociale huurwoningen in de regio Amsterdam wordt steeds dringender, blijkt uit het WiMRA-onderzoek. Minister De Jonge wil dat in elke gemeente minimaal 30% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Daar zijn wij het als corporaties helemaal mee eens’, zegt Anne-Jo Visser,
directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) namens de woningcorporaties in de MRA. ‘Het is een belangrijke eerste stap om beter aan te sluiten op de vraag van de vele woningzoekenden naar een betaalbare woning. Wij willen hier heel graag aan bijdragen.’

Steeds moeilijker voor huurders om te kopen

Door de gestegen prijzen in de koopsector is het voor huurders steeds moeilijker om een koopwoning te financieren. 91% van de huurders die willen kopen, geeft aan de woning vrijwel geheel te moeten financieren met een hypotheek. Bij woningeigenaren is dit slechts 24%. Zij kunnen bij de aankoop van een nieuwe woning profiteren van de overwaarde van hun huidige woning.

Corona heeft woonwensen veranderd

Eén op de vijf huishoudens heeft andere woonwensen als gevolg van de coronapandemie. Zij willen bijvoorbeeld meer ruimte om thuis te werken of willen nu graag een tuin. Verder geven minder huishoudens als verhuisreden dat zij dichter bij studie of werk willen wonen, wat waarschijnlijk te maken heeft met de mogelijkheden om meer thuis te werken.

Bewoners tevreden over de buurt

De meeste mensen in de MRA zijn tevreden met hun buurt. Bewoners geven hun buurt gemiddeld het rapportcijfer 7,7 en geen enkele wijk in de MRA scoort onvoldoende. Als gevolg van corona waren mensen meer thuis en hadden ze meer contact met hun buren, zowel in positieve als in negatieve zin. Bewoners zagen een toename van burenhulp in hun buurt. Het gemiddelde rapportcijfer hiervoor steeg van 6,7 in 2019 naar 6,9 in 2021. Anderzijds was er ook iets meer overlast van buren, vooral in gemeenten waar traditioneel weinig overlast is.

Over WiMRA

De genoemde cijfers zijn enkele resultaten van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). Het volledige WiMRA-rapport bevat een veelheid aan informatie over woningvoorraad, bewoning, woonwensen, verhuizingen, prettig wonen en duurzaamheid. Download hier het volledige rapport WiMRA 2021:

Naast het rapport zijn factsheets van alle 31 gemeenten beschikbaar (zie hieronder) en online dashboards met cijfers uit de enquête en over verhuizingen.

Het WiMRA-onderzoek is uitgevoerd door OIS Amsterdam in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de woningcorporaties in de MRA (vertegenwoordigd door het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad).

Bekijk ook de WiMRA-onderzoeken van 2017 en 2019:

Factsheets MRA-gemeenten WiMRA 2021

Voor 31 MRA-gemeenten en de MRA als geheel zijn ‘factsheets’ gemaakt met kerngegevens uit het onderzoek op lokaal niveau. Deze factsheets kunt u hieronder downloaden. Alleen voor de MRA-gemeente Uitgeest is geen factsheet beschikbaar. De gemeente Uitgeest valt immers buiten de woningmarktregio en is daarom geen onderdeel van het onderzoek WiMRA 2021.

AalsmeerHaarlemOuder-Amstel
AlmereHaarlemmermeerPurmerend
AmstelveenHeemskerkUithoorn
AmsterdamHeemstedeVelsen
BeemsterHilversumWaterland
BeverwijkHuizenWeesp
BlaricumLandsmeerWijdemeren
BloemendaalLarenWormerland
DiemenLelystadZaanstad
Edam-VolendamOostzaanZandvoort
Gooise Meren

Metropoolregio Amsterdam totaal