Verslag MRA Duurzaamheid Top: ‘Groen licht aan het eind van de tunnel’

30-10-2020 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#energietransitie#MRA Green Deal

De tweede MRA Duurzaamheid Top op donderdag 29 oktober stond in het teken van de weg naar een MRA Green Deal. Bestuurders van de 35 overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) namen deel aan de top om de stand van zaken te bespreken sinds de vorige top in oktober 2019 en om vooruit te kijken naar de MRA Green Deal, die zich richt op een duurzaam herstel uit de coronacrisis. Een aantal bestuurders was hiervoor naar een studio gekomen en dankzij een rechtstreekse uitzending via internet konden andere bestuurders zich digitaal bij hen voegen.

Van de bestuurlijke top is een compilatie van 70 minuten gemaakt, die later op de dag is uitgezonden in het online programma Metropoolregio Actueel. U kunt deze compilatie hieronder integraal bekijken.

Compilatie MRA Duurzaamheid Top

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Jacqueline Cramer tijdens de MRA Duurzaamheid Top

Veranderde context

Moderator Bart Krull sprak aan tafel in de studio eerst met Cora Smelik, gedeputeerde van de provincie Flevoland en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid in de MRA. Smelik schetste het doel van de dag en de veranderde context waarin de MRA-bestuurders elkaar troffen.

Handreikingen circulaire inkoop

Jan Hoek, wethouder in Almere en bestuurlijk trekker van het thema circulaire economie binnen de MRA, vertelde vervolgens over de voortgang van de afspraken die eerder zijn gemaakt over circulaire inkoop door de MRA-overheden. Om de enorme inkoopkracht van de gezamenlijke overheden te kunnen benutten, was afgesproken om vijf inkooppakketten door te ontwikkelen. Dat heeft nu geleid tot concrete handreikingen voor de overheden in de MRA om hiermee om te gaan.

Ondertekening Denim Deal

Robbert Berkhout, wethouder in Haarlem en partner van Jan Hoek als bestuurlijk trekker van het thema circulaire economie, lichtte de stand van zaken rond het hergebruik van textiel toe. Namens de MRA ondertekende hij de Denim Deal, waarin afspraken zijn gemaakt om de denim-textielketen te verduurzamen.

Blik vooruit

Ook andere gasten in de studio vertelden over de voortgang van gemaakte afspraken en blikten vooruit. De Flevolandse gedeputeerde Jan-Nico Appelman sprak over onderwijs- en arbeidsmarktkansen in relatie tot de klimaatopgave en de energietransitie. Wethouder Marieke van Doorninck van Amsterdam over duurzaam bouwen en wethouder Gaatze de Vries van Heemskerk over de positie van kleinere gemeenten in de MRA ten opzichte van grotere gemeenten.

‘Groen licht aan het eind van de tunnel’

Nina Tellegen, directeur van de Amsterdam Economic Board, lichtte de voortgang van het traject naar de MRA Green Deal toe. Ze memoreerde aan de ‘prachtige initiatieven’ die tijdens de top de revue passeerden en ging in op de vraag hoe een versnelling kan worden aangebracht om duurzaam uit de coronacrisis te komen. ‘We zijn allemaal op zoek naar het licht aan het eind van de tunnel, maar hoe zorgen we ervoor dat het een groen licht wordt?’ Het streven is om op 2 december tijdens de State of the Region een ambitieuze set afspraken hierover te presenteren.