Handreikingen circulaire inkoop belangrijke stap op weg naar realiseren ‘torenhoge ambities’

29-10-2020 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben een belangrijke stap gezet op weg naar de ambitie om hun inkoop vanaf 2020 in stappen circulair te maken. Tijdens de tweede MRA Duurzaamheid Top op donderdag 29 oktober zijn ‘handreikingen’ gepresenteerd voor de circulaire inkoop van drie pakketten: asfalt en beton, catering en kantoorinrichting.

Een compilatie van de Duurzaamheid Top is later dezelfde donderdag uitgezonden in het online programma Metropoolregio Actueel en is ook hieronder integraal terug te zien. De handreikingen over catering en kantoorinrichting zijn al te downloaden op de website MRA Duurzaam, die van asfalt en beton volgt begin november.

Compilatie MRA Duurzaamheid Top

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Jacqueline Cramer tijdens de MRA Duurzaamheid Top

Uitwerking Roadmap

De handreikingen voor de MRA-overheden zijn een uitwerking van de eerder vastgestelde Roadmap Circulair Inkopen. Hierin is de ambitie geformuleerd om in stappen naar 100% circulaire inkoop toe te werken. Gezamenlijk zijn de overheden in de MRA goed voor een inkoopvolume van zo’n € 4 miljard per jaar. Door hun krachten te bundelen, geven zij een krachtig signaal af aan de markt.

Jan Hoek, wethouder in Almere en in MRA-verband bestuurlijk trekker van het thema circulaire economie, overhandigde de drie handreikingen tijdens de bestuurlijke top aan Cora Smelik, gedeputeerde van de provincie Flevoland en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid in de MRA. De handreiking voor asfalt en beton overhandigde hij ook aan Jacqueline Cramer, lid van de Amsterdam Economic Board en voorzitter van het landelijke Betonakkoord.

Smelik noemde de presentatie van de drie handreikingen ‘echt fantastisch’. ‘De intenties en de ambities zijn bij iedereen torenhoog, maar dan komt de vraag: hoe moet dat dat? Deze handreikingen geven een perspectief om naar onze ambities te handelen.’

Landelijk Betonakkoord

Jacqueline Cramer reageerde verheugd op het MRA-initiatief. ‘Fantastisch’, zei ze. ‘Deze handreiking voor provincies en gemeenten is heel goed. De MRA is de eerste grote regio in het land die zo’n handreiking heeft gemaakt. Het zou mooi zijn als alle MRA-overheden nu ook het Betonakkoord ondertekenen.’ In dit akkoord staan landelijke afspraken met de gehele betonketen voor een duurzame groei van de sector.

Jan Hoek reageerde positief. Hij kondigde aan om samen met wethouder Robbert Berkhout uit Haarlem, de andere bestuurlijke trekker van het thema circulaire economie in de MRA, de colleges in de MRA uit te nodigen om zich bij het Betonakkoord aan te sluiten. De handreiking voor asfalt en beton sluit inhoudelijk namelijk helemaal aan bij de uitgangspunten en de eisen van het Betonakkoord.  

Hoek zei het Betonakkoord dan ook volledig te onderschrijven. ‘Dat maakt helder waar we staan. Als je kijkt naar de impact van onze inkoopkracht, dan is die bij beton heel groot.’