Roadmap geeft handen en voeten aan versnellen circulaire inkoopprocessen

17-06-2019 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid

Tijdens de Act of the Region op 17 juni is de ‘Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap gelanceerd. De roadmap vormt een belangrijk middel om de ambities van de MRA-overheden op het gebied van circulair inkopen en opdrachtgeverschap te realiseren.

De MRA-overheden kopen jaarlijks voor ongeveer € 4 miljard in. Deze inkoopkracht kunnen ze inzetten om de markt te veranderen. Als overheden circulair inkopen, zal het bedrijfsleven bij wie die overheden inkopen, ook circulair moeten gaan inkopen. Zo ontstaat een kettingreactie. Daarom hebben de MRA-partners in juni 2018 de Intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap getekend. Hierin is vastgelegd dat de metropoolregio in 2022 10% circulair inkoopt en in 2025 50%.

Praktische handleiding

In opdracht van de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van duurzaamheid is de intentieverklaring uitgewerkt naar een Roadmap Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap. De roadmap is een praktische handleiding waarin alle MRA-partijen terugvinden wat ze moeten doen om de inkoopambities te bereiken. Partijen kunnen nu de vorig jaar gemaakte afspraken op het gebied van circulair inkopen en opdrachtgeverschap gericht gaan uitvoeren. Door ruim negentig direct betrokkenen, afkomstig uit de MRA en het bedrijfsleven, is aan deze roadmap gewerkt.

Methodiek, acties en voorbeelden

Centraal in het document staat een gemeenschappelijke methodiek om circulair inkopen en opdrachtgeverschap daadwerkelijk te implementeren binnen de gehele gemeentelijke of provinciale organisatie. Deze methodiek zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie wordt meegenomen en een bijdrage kan leveren aan het verwezenlijken van de MRA-ambities. De roadmap bevat verder concrete acties en voorbeelden om circulair inkopen en opdrachtgeverschap in de organisatie van iedere MRA-overheid te implementeren. Jolein Baidenmann, MRA-grondstoffenregisseur acht de circulaire inkoopdoelen haalbaar als circulair inkopen met de tools van de roadmap goed ingebed wordt in de organisatie.

Voor iedere overheid

Alle MRA-overheden kunnen hun voordeel doen met de roadmap, ook wanneer circulair inkopen en opdrachtgeverschap nog in de kinderschoenen staat. De gekozen systematiek is toepasbaar voor elke organisatie, hoe groot de ambitie of capaciteit ook is.

Download Roadmap Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap >