Handtekeningen overheden en modemerken onder ‘Denim Deal’ voor schonere textielketen

29-10-2020 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid

Dertig partijen, waaronder de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en modemerken als Scotch & Soda en Kuyichi hebben donderdag 29 oktober een handtekening gezet onder een ‘Denim Deal’. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt om de denim-textielketen te verduurzamen. Het is voor het eerst dat alle partijen in de keten –merk, inzamelaar en weverijen – de handen ineenslaan om te komen tot schonere denim-kledingstukken.

De ondertekening vond gelijktijdig plaats met de tweede MRA Duurzaamheid Top. De Haarlemse wethouder Robbert Berkhout, een van de bestuurlijk trekkers van het thema circulaire economie in de MRA, ondertekent de deal namens de overheden in de MRA. Hij woonde de ondertekening digitaal bij, evenals staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Een compilatie van de bestuurlijke top is later op de dag uitgezonden in het online programma Metropoolregio Actueel. De compilatie is ook hieronder integraal terug te zien.

Compilatie MRA Duurzaamheid Top

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Jacqueline Cramer tijdens de MRA Duurzaamheid Top

Unieke samenwerking

Berkhout noemde de deal een ‘heel mooie stap om aan de slag te gaan met de ambities die we in de MRA hebben om textiel beter te gaan recyclen’. De samenwerking van partijen in de hele keten, van producenten en winkeliers tot inzamelaars en overheden, is uniek, zei hij.

Wereld te winnen

Bij de productie van één spijkerbroek wordt maar liefst 8.000 liter water gebruikt. En de uitstoot van de textielindustrie is wereldwijd groter dan de uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart. In de textielbranche is dus een wereld te winnen als het gaat om slim en zuinig grondstoffengebruik. In de Denim Deal staan onder meer concrete afspraken voor meer hergebruik van oud consumententextiel voor nieuwe denim-stoffen.

Voortrekkersrol MRA

‘Amsterdam wil in 2050 volledig circulair zijn’, zegt de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid), tevens lid van het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid van de MRA. ‘Dat betekent dat we zuinig moeten omgaan met kostbare grondstoffen en meer materialen moeten gaan hergebruiken. Als Metropoolregio Amsterdam zijn we al koploper op het gebied van sorteren en het recycleklaar maken van afgedankt textiel. We willen nu ook op het gebied van denim een voortrekkersrol nemen, zodat we van de MRA een ‘hub’ voor circulair textiel en circulaire denim kunnen maken.’

Denim Deal

In de Denim Deal is afgesproken dat merken als Scotch & Soda en Kuyichi samen drie miljoen denim-kledingstukken maken met daarin minstens 20% gerecycled textiel. Daarnaast hebben alle partijen afgesproken dat zij gezamenlijk zo snel mogelijk toewerken naar de standaard van minimaal 5% gerecycled textiel in alle denim-kledingstukken.

Resultaten

De Denim Deal loopt drie jaar. Nieuwe partijen die ook willen meedoen, kunnen zich nog aansluiten. Aan het einde van elk jaar wordt gerapporteerd welke activiteiten partijen hebben ondernomen, welke resultaten geboekt zijn en welk effect deze hebben gehad op het bereiken van het doel. Meer informatie is te vinden op www.denim-deal.nl.