Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Tweede tranche Woningbouwimpuls: MRA-gemeenten doen bod aan Rijk om versneld 20.000 woningen te bouwen

24-11-2020 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft bij het Rijk een bod neergelegd om versneld ruim 20.000 woningen te bouwen. De woningen, verdeeld over tien projecten in Amsterdam, Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer, Almere, Amstelveen, Purmerend en Hilversum, kunnen worden gebouwd met financiering uit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid. Gemeenten konden tot dinsdag 24 november projecten indienen. Het is nu aan het Rijk om te bepalen of zij met deze impuls de woningbouw in de MRA wil aanjagen en de palen daadwerkelijk sneller de grond in gaan.

Ondanks bouwrecords en hoge bouwproducties kampt de MRA met een gigantisch woningtekort. Daarnaast staat de betaalbaarheid van woningen in de hele metropoolregio steeds meer onder druk. Minimaal de helft van de ruim 20.000 woningen betreft betaalbare woningen: sociale huur en bereikbare huur- en koopwoningen.

Enorme tekorten aan betaalbare woningen

‘De tekorten aan betaalbare woningen in onze regio zijn enorm’, zegt Laurens Ivens, wethouder Wonen in Amsterdam en lid van het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen in de MRA. ‘Met een gemiddelde bijdrage van ongeveer € 5.000 per woning uit de bouwimpuls kunnen we de bouw van bijna 20.000 betaalbare woningen versneld voor elkaar krijgen. Voor alle woningzoekenden in de regio zou dat een enorme opsteker zijn.’

Verdichting rond stations

De omvang van de projecten die de MRA met een bijdrage van € 100 miljoen vanuit de bouwimpuls kan realiseren, varieert van 600 woningen in Hilversum tot 4.100 woningen op IJburg II in Amsterdam. Met dit aanbod levert de regio een substantiële bijdrage aan het totaalaantal woningen dat nodig is om de woningtekorten de komende jaren in te lopen. Eerder hebben het Rijk en de MRA samen de ambitie vastgesteld om zo veel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en dicht bij OV-locaties.

De aangeboden projecten staan allemaal in relatie tot deze gezamenlijke ambitie. Ze zorgen voor verdichting rond stations en verkeersknooppunten, waarmee het vervoersnetwerk optimaal wordt benut, betaalbare woningbouw kan worden versneld en stadsharten worden versterkt.

Tien projecten

Dit zijn de tien projecten die door de MRA-gemeenten zijn ingediend:

  • Amsterdam, Hamerkwartier: 4.166 woningen
  • Amsterdam, IJburg II: 4.147 woningen
  • Amstelveen, Legmeer: 2.157 woningen
  • Haarlemmermeer, Bols-Pionierterrein: 2.012 woningen
  • Zaanstad, Maak Noord: 1.865 woningen
  • Haarlem, Ontwikkelzone Zuidwest: 1.472 woningen
  • Haarlem, Oostpoort: 1.137 woningen
  • Almere, Campus in de binnenstad: 1.000 woningen
  • Purmerend, Wheermolen Oost: 632 woningen
  • Hilversum, Stationsomgeving: 603 woningen

Transformatie verouderd bedrijventerrein Amstelveen

Het project Legmeer in Amstelveen kan zes jaar worden versneld met een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. ‘We zien kansen om binnen tien jaar het eerste deel van een verouderd bedrijventerrein dat inmiddels omringd is door woningen te transformeren naar ruim 2.150 woningen, waarvan 59% betaalbare woningen en 20% sociaal’, zegt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) van Amstelveen. ‘Met ruimte voor innovatief werken en de nodige voorzieningen. Met een rijksbijdrage dekken we een deel van onze publieke investeringen, kunnen we versneld ons woningaanbod uitbreiden voor starters en mensen met een laag of middeninkomen en oog houden voor ruimtelijke kwaliteit.’

‘Spades kunnen de grond in’

‘Het is duidelijk dat we voor een grote bouwopgave staan. De plannen vanuit de gemeenten liggen voor, de spades kunnen de grond in’, zegt Cees Loggen, gedeputeerde Wonen van de provincie Noord-Holland en voorzitter van het MRA-platform Ruimte. ‘Met dit bod kunnen we het woningtekort een significante slag toebrengen, terwijl we de leefbaarheid van onze provincie beschermen. We rekenen op een positieve reactie van het kabinet.’

Tranches

Landelijk moeten er tot 2030 ruim 845.000 woningen worden gebouwd om de tekorten in te lopen. In MRA-verband is afgesproken om tot 2030 175.000 woningen te bouwen, jaarlijks gemiddeld 17.500 woningen te bouwen. Dat lukt alleen wanneer gemeenten, regio en Rijk intensief samenwerken.

Het Rijk stelt in de Woningbouwimpuls in totaal € 1 miljard beschikbaar om bij te dragen aan de bouw van 65.000 woningen landelijk. Dit geldt wordt in tranches vrijgemaakt. In de eerste tranche deden zes gemeenten in de MRA een aanvraag voor een bijdrage. In deze eerste ronde zijn bijdragen toegekend voor projecten in drie MRA-gemeenten. Hiermee kunnen ruim 13.500 woningen worden gebouwd.