Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Twee nieuwe eilanden voor Marker Wadden

10-02-2021 Nieuws #landschap

De ontwikkeling van het Markermeer krijgt een verdere impuls met het besluit om nog eens twee natuureilanden van Marker Wadden aan te leggen. In de beschutting van de eerste vijf eilanden kan de natuurarchipel worden uitgebreid met zo’n 300 hectare nieuwe natuur, onder en boven water. De provincie Flevoland spreekt van ‘een mooie impuls voor het herstel van waterkwaliteit en de natuur in Nationaal Park Nieuw Land en het creëren van ruimte voor stedelijke en recreatieve ontwikkeling’.

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden zijn en worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Initiatiefnemer Natuurmomenten noemt de Marker Wadden een ‘natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland’.

In totaal 1300 hectare nieuwe natuur

De twee nieuwe natuureilanden, die direct achter de eerste vijf eilanden komen, vormen een verlenging van het huidige project Marker Wadden. Dit voorjaar wordt gestart met de aanleg. Dat gebeurt volgens dezelfde techniek als bij de aanleg van de eerste vijf eilanden, uitgevoerd door Boskalis. Naar verwachting is eind 2023 in totaal 1300 hectare nieuwe natuur gerealiseerd.

De financiering van de uitbreiding met twee eilanden wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), van de provincie Flevoland en van Natuurmonumenten.

Eilanden succes voor natuurherstel

‘De Marker Wadden hebben voor het natuurherstel in het Markermeer al prachtige resultaten laten zien’, zegt de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman. ‘Het is daarom ook een natuurlijke stap om de Marker Wadden met twee extra eilanden aan te vullen. Een stap die een extra impuls geeft aan het herstel van het leefgebied in Nationaal Park Nieuw Land.’

Grote wateren van enorm belang

De belangrijkste financiering (€ 10 miljoen) komt vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) van de ministeries IenW en LNV. Doel is ecologisch gezonde wateren en hoogwaardige natuur in de grote wateren in ons veranderende klimaat; natuur die tegen een stootje kan. Tegelijk wordt een aantrekkelijke omgeving voor wonen en werken gecreëerd. Natuurmonumenten en de provincie Flevoland dragen beide € 1 miljoen bij aan het project.

Samenwerking Rijk en regio

Het Rijk en de regio werken samen aan de uitvoering van het Rijks-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer. Naast extra woningen en arbeidsplaatsen richt dit programma zich op een beter bereikbaarheid van de regio Amsterdam-Almere en de ontwikkeling van het Markermeer en het IJmeer tot een groot natuur- en recreatiegebied. Het programma draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam tot een toekomstbestendige metropool met een hoge leefkwaliteit.