Trendbrief MRA vastgoed Q3 2021

Purmerend

Complete en levendige stad

Purmerend krijgt een ander aanzien. De komende tien jaar wil de gemeente duizenden woningen toevoegen. Daarbij moeten de historische binnenstad en de omgeving van het station één compact en levendig centrumgebied worden.

“De omgeving van het station moet een buurt worden zoals Purmerend nog niet kent”, zegt wethouder Thijs Kroese van Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. “Met een intensief gebruik van ruimte, menging van functies en een sterke eigen uitstraling. Een levendig plek ook die ertoe uitnodigt met elkaar buiten te zijn.” Belangrijk is de verbinding met de historische binnenstad. Met een onderbouw van baksteen. Met onverwachte, speelse elementen. We realiseren ons dat we in de 21ste eeuw leven; hoogbouw zal de stad een nieuwe skyline geven.”

In het stationsgebied en aangrenzende wijken is ruimte voor zo’n 10.000 woningen, inclusief 1.800 woningen in het Waterlandkwartier. Verstedelijking aldaar moet gepaard gaan met de verplaatsing van het trein- en busstation richting de Waterlandlaan. “Door de stationsgebouwen te verschuiven naar het andere einde van de treinperrons kunnen we een veel betere aansluiting met het centrum realiseren.”

De ambities reiken verder. Met ruim zesduizend nieuwe woningen in nabijgelegen buurten. In De Koog, decennialang het klassieke bedrijventerrein aan de rand van de stad, is nu al H20, Europa’s grootste e-sportarena gevestigd. “We zien daar ruimte voor groei van de creatieve en game-industrie, inclusief de bouw van een campus. Ook zijn er mogelijkheden te verkleuren door toevoeging van woningen, maar dat moet zo gebeuren dat de economische dynamiek van het gebied behouden blijft”, aldus Kroese.

Andere toekomst

De gemeente heeft Heijmans als eerste marktpartij geselecteerd voor advies over het Waterlandkwartier. Directeur Peter van der Gugten wil met toevoeging van stedelijkheid Purmerend een andere toekomst geven. “We moeten van middelgrote steden plekken maken waar de inwoners trots op kunnen zijn. Het gaat daarbij om veel meer dan het bijbouwen van woningen. Die extra woningen hebben we hard nodig. Absoluut.

Heijmans heeft in Purmerend de rol van gebiedsontwikkelaar. “We hebben veel kennis over binnenstedelijke transformaties. Het stationsgebied kent veel verschillende eigenaren. Elke partij heeft zo zijn eigen belang, maar elke toevoeging moet een bijdrage leveren aan die nieuwe toekomst: een fijne en gezonde leefomgeving voor iedereen. Zonder een regisseur die boven de partijen staat, zonder een integraal ontwikkelingsplan lukt het niet het juiste te doen.”

Hij vreest niet voor gebrek aan draagvlak onder de bevolking.

Over belangstelling voor het Waterlandkwartier hoeft volgens hem vanwege de krapte op de eigen markt geen twijfel te bestaan. “Veel groepen komen nu niet aan de bak. Denk aan jongeren die nu nog thuis wonen of startende gezinnen. Ik verwacht ook dat senioren belangstelling zullen hebben voor een modern appartement dichtbij het stadscentrum. Maar om die groepen te verleiden, moeten we wel iets goeds te bieden hebben.” 

Meer over:

  • Bereikbare steden
  • Haarlem
  • Almere