Trendbrief MRA vastgoed Q3 2021

Haarlem

Betere en groenere stad

Het Haarlem van 2030 zal over een nieuw ov-knooppunt moeten beschikken. De bouw daarvan in Nieuw-Zuid is nodig om de historische binnenstad te ontlasten. Een nieuw busstation, zo zegt wethouder Floor Roduner van Ruimtelijke Ontwikkeling, kan hand in hand gaan met de verdere herontwikkeling van de wijk Schalkwijk.

Het nieuwe ov-knooppunt moet gestalte krijgen dichtbij het Spaarne op de grens van Schalkwijk en de Slachthuisbuurt. “De bouw dient twee doelen. Ons openbaar vervoersysteem moet worden versterkt. Het gebruik groeit snel. We kunnen onmogelijk almaar meer bussen door de binnenstad laten rijden.

En de directe omgeving van het treinstation, een van de belangrijkste stadsentrees, kan dan worden opgeknapt. Met een nieuw programma voor wonen en werken.”

De komst van een ov-hub in Nieuw-Zuid, zo benadrukt Roduner, is ook goed voor de aangrenzende buurten. “In de directe nabijheid van het nieuwe busstation kunnen alleen al tweeduizend woningen worden bijgebouwd. En als we wat ruimer kijken en ook Schalkwijk daarbij betrekken, dan hebben we het over zesduizend nieuwe woningen. Die nieuwbouw is belangrijk om ook andere doelgroepen, andere inkomensgroepen, een plek in de stad te bieden.”

In de vernieuwing van Schalkwijk zijn al belangrijke stappen gezet. Door marktpartijen wordt bijgebouwd. Corporaties verbeteren en vernieuwen hun woningvoorraad. Het oude winkelcentrum ondergaat een transformatie. En er is een nieuwe bioscoop geopend.

Betere woningvoorraad

Veel van onze huurders zijn afhankelijk van openbaar vervoer. We hebben daarom graag bezit in de buurt van ov-knooppunten”, zo zegt Viviane Regout, directeur portefeuillevernieuwing van woningcorporatie Ymere in reactie op de roep om een nieuw busstation.

In Haarlem-Schalkwijk zijn drie corporaties actief. Naast Ymere (3.000 woningen), hebben Elan Wonen (2.000 woningen) en Pré wonen (3.000 woningen) bezit in de wijk. Voor Ymere ligt de nadruk op de verbetering van de bestaande woningvoorraad. “Het goede van onze portefeuille is dat we ruime portiekwoningen met goede plattegronden in bezit hebben”, aldus Regout. Zo verbeterde en verduurzaamde haar corporatie vorig jaar 216 woningen aan de Braillelaan, Martin Luther Kinglaan en Erasmuslaan. Naast het noodzakelijke onderhoud, hebben de woningen goede isolatie gekregen en is de ventilatie verbeterd. Ook is er veel aandacht besteed aan de verbetering van het wooncomfort. Woningverbetering is volgens haar op deze plek de beste keuze.

Nieuwbouw om een minder eenzijdige wijk te krijgen moet vooral komen van marktpartijen, meent Regout. “Er is een enorme behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen. Gelukkig zijn steeds meer ontwikkelaars en investeerders in Schalkwijk geïnteresseerd. Dat zorgt voor grootschalige plannen voor vrije sector huur- en koopwoningen.” Zonder zorgen is ze echter niet. “Om een aantrekkelijke buurt te maken, hebben we ook behoefte aan goede openbare ruimte en plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar moeten voldoende middelen voor op tafel komen. Niet alleen voor ons, maar ook voor de gemeente geldt dat het budget niet onuitputtelijk is. Samen zullen we daar oplossingen voor moeten bedenken.”

Meer over:

  • Bereikbare steden
  • Purmerend
  • Almere