Programma

Circulaire economie

De MRA streeft naar een circulaire economie. Dat is een economie waarin kringlopen worden gesloten, en producten, onderdelen en materialen hoogwaardig worden hergebruikt. Een economie die volop kansen biedt en leidt tot nieuwe werkgelegenheid. Dat doen we met drie programmalijnen: circulaire inkopen en opdrachtgeverschap, aanpak van materiaalstromen en circulaire gebiedsontwikkeling.

Drie programmalijnen

Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap
Aanpak Materiaalstromen
Circulaire Gebiedsontwikkeling
MRA ondersteunt overheden om bij hun opdrachtgevende rol bij inkoop en aanbestedingen circulaire principes mee te nemen.
MRA helpt bij specifieke stromen initiatieven te ontwikkelen om hoogwaardig hergebruik in de regio mogelijk te maken.
MRA borgt circulaire principes in gebiedsontwikkelingen in de MRA

Samenwerking Rijksoverheid en Europese Unie (EU)

Naast de programmalijnen richt de MRA zich op samenwerken en lobbyen bij de Rijksoverheid en de EU om de randvoorwaarden te creëren waarbinnen de MRA zijn circulaire ambities kan realiseren.
Hoe en met welke doelen we dat doen lees je op de pagina Verbondenheid in circulair beleid

Over het programma circulaire economie

De inzet op het thema circulaire economie baseren we op het bestuurlijk vastgestelde MRA programma Circulaire Economie 2021-2026 . Dat programma omvat vooral de circulaire aanpak in de duurzaamheidskolom. Daarnaast stimuleert de MRA de de integraliteit van duurzaamheid ofwel circulariteit bij alle MRA onderdelen. Duurzaamheid vinden we het nieuwe economische normaal. En daarin past ook integraal duurzame gebiedsontwikkeling.

Bestuurlijke trekkers

NaamAchtergrondContact
Robbert BerkhoutWethouder Haarlem en lid van het BO Economiesecretariaat.berkhout@haarlem.nl
Floor Gordon
Wethouder Amstelveen en lid van het BO Ruimte
 f.gordon@amstelveen.nl
Edwin OskamAmbtelijk contactpersoon MRA
 e.oskam@amsterdam.nl
 06- 13 54 65 10
Lex HendriksenAmbtelijk contactpersoon MRA ahendriksen@haarlem.nl
 06- 46 21 52 66

Wat doen wij en hoe doen wij dat?

Lees meer