Circulaire economie

Circulaire gebiedsontwikkeling

Circulariteit wordt ruimtelijk gezien geïntegreerd in de MRA, zowel in de bestaande als in nieuw te ontwikkelen gebieden. Denk aan ruimte voor recycling, hergebruik en de opslag van secundaire materialen. Maar het geldt ook voor de manier waarop gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte wordt vormgegeven. 

De aankomende jaren zetten we als MRA onder andere in op regionale samenwerking op de volgende drie thema’s. Maar circulaire gebiedsontwikkeling omvat veel meer dan deze thema’s. Er is gekozen voor deze focus omdat er binnen deze thema’s kansen liggen voor MRA-overheden om te sturen op circulariteit. 

  1. Circulaire gronduitgifte
    Hoe kunnen we circulariteit meenemen in de aanbestedingsprocedure en de bijbehorende selectie- en gunningscriteria? We werken toe naar standaarddocumentatie met generieke teksten voor circulaire aanbestedingen. Daarbij wordt onderzocht hoe initiatieven zoals het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en Het Nieuwe Normaal een plek kunnen krijgen in aanbestedingen.  
  2. Circulaire openbare ruimte
    Circulaire openbare ruimte: De MRA gemeenten hebben als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte 100 procent invloed op hoe hun openbare ruimte wordt ingevuld. Gezien deze verantwoordelijkheden liggen er kansen om circulariteit een plek te geven in de OR. Aankomende jaren werken we toe naar een gestandaardiseerde aanpak voor een circulaire openbare ruimte.  
  3. Circulair maatschappelijk vastgoed
    Circulair maatschappelijk vastgoed: Hoe kunnen we circulariteit onderdeel maken van onze scholen, sportaccommodaties, culturele centra’s en ander vastgoed met een maatschappelijke functie? Aankomende jaren werken we toe naar een gestandaardiseerde aanpak voor het maatschappelijk vastgoed in de MRA.   

Circulariteit binnen gebiedsontwikkeling

Circulariteit is één van de thema’s die belangrijk zijn binnen gebiedsontwikkeling. Wil je meer weten over hoe je andere thema’s meeneemt in gebiedsontwikkeling? Lees dan hier de verkenning toekomstbestendige gebiedsontwikkeling.

Vragen? Neem contact op met….

Merel Stolker
Regisseur Circulaire Gebiedsontwikkeling
Quote: ‘Circulaire gebiedsontwikkeling gaat verder dan het bouwen van fysieke structuren; het draait om het creëren van een circulaire gemeenschap waarin grondstofkringlopen gesloten kunnen worden’
 merel@c-creators.org
 +31617900448
Foto Merel Stolk, eigen foto
Foto Merel Stolk, eigen foto