Circulaire economie

Verbondenheid in circulair beleid: synergie tussen Regio, Rijk en EU

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat doen we door een effectieve en efficiënte transitie naar een circulaire economie. Deze ambitie hangt nauw samen met nationale, Europese en internationale ontwikkelingen. Samenwerking met Nederland, Europa en de rest van de wereld is essentieel om oplossingen voor uitdagingen van de MRA te vinden. Hoe doen we dat?

Om vooruitgang te boeken moet de MRA beleidskeuzes maken. Via Publiek Affairs benut de MRA de kansen op nationaal en Europees Niveau voor de MRA prioritaire dossiers en draagt hiermee bij aan de circulaire ambities van het Rijk en de EU.

Vijf circulaire prio’s

Op basis van de MRA brede lobbyagenda Circulaire Economie zet de MRA zich in op vijf circulaire prioritaire belangenbehartigings- en lobby thema’s in.

  • Vergroening van het belastingstelsel
  • Duurzaam bouwen,
  • Textiel
  • Stedelijk afval
  • Plastic

Deze onderwerpen brengen we onder de aandacht door:

  • Monitoren en in beeld brengen van politieke ontwikkelingen, wet- en regelgeving en subsidie calls om tijdig kansen en bedreigingen te kunnen signaleren.
  • In kaart brengen van de relevante stakeholders en het leggen van effectieve verbindingen met de inhoudelijke collega- bestuursadviseurs, communicatie én met externe stakeholders ten behoeve van de pleitbezorging, lobbystrategie en standpuntbepaling van de MRA.
  • Profileren en beïnvloeden op de 5 prioriteiten waar we het grootste belang bij hebben en waarop we excelleren.
  • Aansluiten bij en proactief opereren in samenwerkingsverbanden/netwerken met dezelfde doelstelling op de 5 prioriteiten om kansen op succesvolle Public Affairs-strategie te vergroten, zoals de G4, VNG, IPO, ICLEI, EMA en METREX.
  • Het adviseren van het MRA-bestuur, de platforms en de MRA-partners op de standpuntbepaling en strategische belangenbehartiging van de MRA richting ‘politiek Den Haag en Brussel’.

Neem contact op met…

Najat Azogagh
Strategisch Adviseur Public Affairs Rijk/Europa en Internationaal
 nazogagh@almere.nl
 +31 (0)6 10 379 186