MRA Duurzaam

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam zetten zich ervoor in om van de MRA een toekomstbestendige en duurzame regio te maken. Zij realiseren zich dat forse stappen nodig zijn om de ambities rond de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie waar te maken. Alleen dan zijn de afspraken uit het Klimaatakkoord over een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland, met een volledig circulaire economie, in 2050 een reëel perspectief.

De verantwoordelijkheid voor de opgaven op het brede terrein van duurzaamheid ligt in belangrijke mate bij gemeenten en provincies. Het gaat hierbij echter over problematiek die voor een groot deel gemeente- en provinciegrenzen overstijgt. Bovendien vragen de transitieopgaven nieuwe expertise, waarbij met name kleinere organisaties moeite hebben de benodigde expertise op te bouwen. Daarom werken de overheden in de MRA ook op het gebied van duurzaamheid nauw met elkaar samen. Zij werken aan de uitvoering van de afspraken die zij hebben gemaakt in de MRA Agenda.

Energietransitie

Lees hier alles over de inzet van de MRA voor de energietransitie

Circulaire economie

Lees hier alles over de MRA-inzet voor de transitie naar een circulaire economie

Klimaatadaptatie

Hier leest u alles over de inzet in de MRA voor klimaatadaptatie

Contact

Hier vindt u de contactgegevens van de betrokken programmamanagers in de MRA