Circulaire economie

De overheden in de MRA werken met elkaar samen in de omslag naar een circulaire economie. Want zo kunnen zij echt betekenis hebben bij die omslag in de regio. Bijvoorbeeld door circulair in te kopen, door belemmeringen voor ondernemers weg te nemen en door een goede beleidsvisie voor de lange termijn te maken, waar ondernemers op kunnen investeren.

Op verzoek van diverse bestuurders binnen het thema Duurzaamheid in de MRA is een ontwikkelvisie Circulaire Economie gemaakt voor de overheden in de regio. Kern van deze aanpak is de samenwerking op zes grondstofstromen, het maken van een Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap, het werken aan belemmerende wet- en regelgeving en monitoring. Op deze pagina vindt u alle informatie hierover.

LuiersKunststofTextiel
BiomassaBouwBedrijfsafval
Circulaire activiteiten in de MRACirculair inkopen en opdrachtgeverschapAfval- en grondstoffenverwerking MRA-gemeenten: inventariserend onderzoek