Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA ondersteunt aanvraag gemeenten Woningbouwimpuls

03-07-2020 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De Woningbouwimpuls van de rijksoverheid biedt een uitgelezen kans om de broodnodige bouw van nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versnellen en in te lopen op het enorme woningtekort in de regio. In de MRA hebben zes gemeenten een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit deze regeling. Daarmee doen zij het aanbod om in de MRA ruim 26.000 woningen versneld in aanbouw te nemen. Deze aanvragen komen voort uit de dringende noodzaak van het terugdringen van het woningtekort in de regio. De samenwerkende overheden in de MRA hebben de aanvragen dan ook ondersteund met een gezamenlijke brief aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Het kabinet heeft het doel om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de landelijke woningvoorraad. De MRA heeft in de Woondeal toegezegd 20% daarvan, ten minste 15.000 woningen per jaar, voor haar rekening te willen nemen.

Namens het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen in de MRA benadrukt voorzitter Lex Scholten in de brief dat de MRA kampt met een fors woningtekort. De komende decennia wordt bovendien nog een sterke toename van de bevolking in de regio verwacht.

Wanneer de aanvragen van de MRA-gemeenten worden gehonoreerd, wordt de realisatie van 70% van de ruim 26.000 woningen versneld en al binnen drie jaar in aanbouw genomen. De overige 30% wordt zonder impuls zelfs helemaal niet gebouwd. Met honorering van de aanvraag kan dan ook een belangrijke stap worden gezet voor het inlopen van het woningtekort in de MRA.

Met de  aanvragen voor de eerste tranche van de Woningbouwimpuls is een bedrag van bijna € 100 miljoen gemoeid, ongeveer de helft van het tekort aan middelen voor de publieke investeringen in deze woningbouwprojecten. De betrokken gemeenten in de MRA zorgen zelf voor de financiering van de andere helft van het tekort.

Gezamenlijk optrekken

Scholten herinnert de minister in de brief aan de afspraak uit de Woondeal dat de MRA de voorgenomen woningbouwproductie van 15.000 woningen per jaar alleen structureel kan halen ‘als Rijk en regio gezamenlijk optrekken in het oplossen van knelpunten’. Dat zijn niet alleen knelpunten bij nieuwbouwprojecten zelf, maar ook bijbehorende investeringen in infrastructuur en ontsluiting, de investeringscapaciteit van de woningcorporaties en maatregelen voor de betaalbaarheid van de bestaande woningvoorraad.

Tweede tranche

In de brief wordt verder aangekondigd dat vanuit de MRA voor de tweede tranche van de Woningbouwimpuls een aanvraag wordt voorbereid voor nog eens enkele tienduizenden woningen. Bij toekenning hiervan krijgt de woningbouw daarmee binnen een jaar een impuls voor de versnelling van in totaal meer dan 60.000 woningen.

Download

Hier kunt u de brief van de MRA aan de minister van Binnenlandse Zaken downloaden: