Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Miljoenen van het Rijk voor Nationaal Park Nieuw Land

28-12-2020 Nieuws #landschap

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt ruim € 4 miljoen beschikbaar voor projecten in en nabij Nationaal Park Nieuw Land. Het geld betekent een extra impuls voor de natuurontwikkeling en natuurbeleving in het Flevolandse natuurgebied.

Met het geld kunnen onder meer twee projecten worden uitgevoerd in de entreegebieden Oostvaardersplassen Lelystad en Oostvaardersplassen Almere. Via deze entrees zullen in de toekomst steeds meer bezoekers het nationaal park betreden. Het natuurgebied, dat in 2018 de status van nationaal park kreeg, trekt momenteel zo’n 900.000 bezoekers per jaar. De gemeente Almere heeft de ambitie om het aantal bezoekers in de komende tien jaar te verdubbelen.

Natuuronderzoek

Vier andere projecten richten zich op natuuronderzoek in het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden en onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurinclusieve strokenlandbouw langs de A6.

Uniek in Europa

Het natuurgebied in Flevoland is uniek in Nederland en Europa. Het nationaal park bestaat uit de Oostvaardersplassen, de Leperlaarsplassen, de Marker Wadden en het Markermeer. Samen vormen deze gebieden het jongste nationaal park van Nederland en het grootste natuurpark ter wereld dat door mensen is gecreëerd, met 29.000 hectare natuur. Het park ligt letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Het is onder meer het leefgebied van de imposante zeearend.