Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Terugkijken: Metropoolregio Actueel over landschap en klimaatadaptatie randvoorwaarden voor toekomstbestendige MRA

05-05-2021 Nieuws #klimaatadaptatie#landschap#Metropoolregio Actueel#ruimte

De unieke landschappen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de verandering van het klimaat hebben grote effecten op onze regio. De grote variëteit aan landschappen op een relatief klein oppervlak zorgt voor een krachtig vestigingsklimaat, maar de ruimte in de MRA staat onder druk. En steeds vaker komen periodes met extreme weersomstandigheden voor die leiden tot overlast of schade, zoals hitte en droogte, maar ook grote hoeveelheden neerslag. Bovendien stijgt de zeespiegel.

Deze ontwikkelingen bedreigen ook de MRA en de ambitie die de MRA-overheden hebben van een veilige leefomgeving met een hoge kwaliteit van leven. De uitzending van Metropoolregio Actueel op dinsdag 18 mei stond in het teken van een toekomstbestendige regio: welke rol speelt het landschap voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat? Wat kan landschap betekenen in een klimaatadaptieve MRA en welke aanpassingen zijn nodig in bebouwd gebied?

Presentatrice Marijke Roskam sprak in de studio met verschillende MRA-bestuurders en deskundigen. Net als veel andere opgaven in de MRA vragen aanpassingen aan de klimaatverandering om ruimte. Ruimte die toch al schaars is. Maar aanpassingen aan het veranderende klimaat en versterking van het landschap kunnen misschien ook samengaan. En kunnen we niet slim bekijken hoe we klimaatadaptatie in bebouwd gebied kunnen realiseren zonder dat het extra ruimte kost?

Terugkijken

U kunt de uitzending hieronder integraal terugkijken:

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Landschap als vestigingsvoorwaarde

Te gast in de studio was onder anderen Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en voorzitter van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap. Samen met Steven Slabbers, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Noord-Holland, ging zij in gesprek over de unieke landschappen in de MRA als vestigingsvoorwaarde voor bewoners en bedrijven.

Vanzelfsprekende plek in verdere verstedelijking

Ook Peter Smit, dagelijks bestuurder van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, kwam aan de studiotafel zitten. Hij is een van de bestuurlijke trekkers van het MRA-programma Klimaatadaptatie. Samen met wethouder Barbara Boudewijnse van de gemeente Gooise Meren ging hij onder meer in op de vraag wat het voor inwoners van de regio betekent als landschap en klimaatadaptatie een vanzelfsprekende plek krijgen bij de verdere verstedelijking van de MRA. Ook Matthijs Bouw van One Architecture and Urbanism nam aan het gesprek deel via een rechtstreekse videoverbinding vanuit New York. Bouw sprak over het MRA-project Resilience by Design, waar hij nauw bij betrokken is.

Mogelijkheden rond nieuwbouw

In het derde blok van de uitzending sprak Roskam met Peter Smit en en Sander van der Wal, directeur van &Flux, dat werkt aan een toekomstbestendig Nederland. Zij spraken over de aanpassingen die mogelijk en nodig zijn rond nieuwbouw en hoe die kunnen samengaan met de grote woningbouwopgave in de MRA.

Metropoolregio Actueel

Het programma Metropoolregio Actueel wordt rechtstreeks uitgezonden, waarbij kijkers de mogelijkheid hebben om vragen te stellen aan de gasten in de studio en in te gaan op vragen en stellingen. Uiteraard is het ook mogelijk om de uitzending achteraf terug te kijken. Alle uitzendingen kunt u vinden op de pagina Metropoolregio Actueel. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de komende uitzending op dinsdag 15 juni over de sociaal-maatschappelijke opgave in de MRA.