Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Kennissessie en onderzoek over participatie bij woningbouwprojecten

01-04-2022 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

Hoe kan participatie helpen om vertraging van woningbouwprojecten te voorkomen? En waar moet je dan op letten? Op 17 februari vond de hybride MRA-kennissessie over participatie plaats, waarbij deze en andere vragen onderwerp van discussie waren. Centraal stond het uitwisselen van zogenoemde ‘best practices’ en ‘failures’ in participatieprocessen bij woningbouwontwikkelingen.

Beleidsadviseurs, projectleiders en communicatieadviseurs van MRA-gemeenten, externe adviesbureaus, woningcorporaties, directeuren, hoogleraren en onderzoekers deelden hun participatielessen. Het doel van deze en ook andere MRA-kennissessies in het kader van de versnelling van woningbouw is elkaar helpen om knelpunten aan te pakken die deze versnelling tegenwerken.

De sessie over participatie diende ook om van elkaar te leren hoe we op een juiste manier huidige en toekomstige bewoners bij de plannen kunnen betrekken, zonder dat er (al te grote) vertraging ontstaat.

Middel om plannen te verrijken

Bezwaren van omwonenden zijn het afgelopen jaar door gemeenten vaak aangemerkt als knelpunt bij de versnelling van de woningbouw- en ook de infrastructurele opgave. Terwijl participatie juist een mooi middel kan zijn om de plannen voor de leefomgeving te verrijken met ideeën en de lokale kennis van bewoners. Daarom is een onderzoek gedaan naar participatie bij woningbouwprojecten in de MRA.

Vervolgonderzoek

Later dit jaar vindt een vervolgonderzoek plaats naar participatielessen voor de gebiedsplannen van Bereikbare Steden in Haarlemmermeer, Hilversum en Purmerend. Het streven van de MRA is om deze lessen te gebruiken voor de ontwikkelingen die plaatsvinden in de drie MRA-versnellingsgebieden: Haven-Stad, Oostflank en Westflank. Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt financieel bij aan het onderzoek en is erin geïnteresseerd om best practices en failures op te halen voor de andere versnellingsgebieden.

Benieuwd naar wat de MRA nog meer doet op het gebied van kennisdeling en onderzoeken vanuit het programma Bouwen en Wonen? Bekijk dan onze pagina ‘Analyse & kennisdeling’.