Gezamenlijke analyse en kennisdeling woningmarkt

De basis voor de regionale samenwerking is gelegen in gedeelde kennis over de opgaven op de woningmarkt en de bijdrage die elke deelregio daarin kan leveren. Er wordt dan ook stevig ingezet op activiteiten die gedeelde inzichten opleveren over de werking van en samenhang op de woningmarkt en de woningbehoefte in de MRA.

Een belangrijke basis daarvoor is het doen van gezamenlijk onderzoek, het benoemen van gezamenlijke opgaven en het delen van kennis en ervaring. Zo is in 2018 het eerste onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuizingen op MRA-schaal uitgevoerd: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA 2017). Eind mei 2020 zijn de meest actuele resultaten van WiMRA 2019 verschenen.

In 2019 is onderzoek naar de verhuisbewegingen in de MRA opgeleverd, zie onderstaand rapport. Een selectie van de verhuisgegevens op gemeenteniveau is te raadplegen via een interactief dashboard: www.verhuisd-mra.nl. Er wordt gewerkt aan een actualisatie van dit dashboard op basis van de verhuisgegevens (2017-2018) uit WiMRA 2019.  

De MRA stimuleert vanuit het programma Wonen het netwerk en kennisuitwisseling op het gebied van wonen en bouwen, en participeert daarom in Nul20 en Bouw Woon Leef. Hier is zowel voor bestuurders en raads- en Statenleden als voor professionals en bewoners informatie te vinden over wonen en bouwen in de MRA.

Voor informatie over woningbouwplannen en plancapaciteit in de MRA: www.plancapaciteit.nl   

De plancapaciteitsgegevens zijn ook te zien via de MRA-woningbouwviewer, gecombineerd met diverse kaartlagen (waaronder corporatiebezit en ov-knooppunten): https://maps.noord-holland.nl/mra

Om kennis en ervaringen op het gebied van betaalbaar aanbod met elkaar te delen, is in 2019 een digitale Instrumentenkoffer Betaalbare voorraad opgezet.