Investeren in landschap én ruimtelijke ontwikkelingen

03-07-2019 Nieuws #landschap

Het benutten van kansen om zowel te investeren in het landschap als het bieden van ruimte aan andere ontwikkelingen. Deze insteek stond centraal tijdens het symposium INTENS dat op 19 juni plaatsvond op initiatief van de Vereniging Deltametropool in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

“Doel van deze bijeenkomst is een duidelijke stem te geven aan het landschap”, hield Leen Verbeek zijn publiek voor. “Dit betekent dat we naar het totaal moeten kijken”, aldus de  voorzitter van de Vereniging Deltametropool. Slimme en breed gedragen ruimtelijke keuzes zijn volgens Verbeek dé manier om een antwoord te vinden op de uitdagingen van nu.

De noodzaak hiertoe is volgens Marc van den Tweel, Natuurmonumenten, evident. “Recent onderzoek van Natuurmonumenten wijst uit dat maar liefst 81 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de kwaliteit van het landschap. In de Metropoolregio Amsterdam is dit zelfs 86 procent. Ook vraagt 92 procent van de Nederlanders een actievere rol van de overheid zodat initiatieven meer gecoördineerd plaatsvinden.”

Lef

Verbeek vindt de MRA overigens bij uitstek het gebied om die uitdaging aan te gaan. Hij wees erop dat het metropolitane landschap zich al eeuwenlang kenmerkt door transities. “We durven altijd al te ontwikkelen wat de toekomst van ons vraagt. Dat is nog steeds goed zichtbaar in het landschap. In de Marker Wadden herhaalt dit zich, evenals in het waddenlandschap langs de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Belangrijk, want rond het Markermeer was sprake van een versleten landschap. Daar weten we tóch de investeringen voor te vinden. Er is in de hele metropool nog heel veel mogelijk, maar we moeten er wel het lef voor hebben. Ik denk dat het kan.”

Belangen verbinden

Van den Tweel schaarde zich achter de optimistische woorden van Verbeek. “Natuurmonumenten staat ook voor progressie door middel van het verbinden van belangen. Daarmee wordt natuurontwikkeling iets om opgaven samen te brengen.” Daarbij greep hij terug op de uitkomst van de Landschapstriënnale 2017, waaruit maar liefst elf opgaven naar voren kwamen om vanuit het landschap op te pakken. “Misschien wat veel”, aldus van Tweel, “maar ze zijn stuk voor stuk belangrijk.”

INTENS

De elf opgaven maken duidelijk dat, naast de grote cultuurhistorische waarde, het landschap een belangrijke rol kan spelen om de grote uitdagingen waar de MRA voor staat te accommoderen. Maar dit levert allerlei uitdagingen op. Deze zijn samengevat in de publicatie INTENS die tijdens de bijeenkomst is gepresenteerd. De titel is raak gekozen: zowel de vraag naar beleving van het landschap als de noodzaak om erin urgente ruimtelijke uitdagingen aan te pakken, maakt het MRA-landschap in de toekomst zeer INTENS. Een intensieve stedelijke agglomeratie als de Metropoolregio Amsterdam kan niet zonder een excellent buitengebied, maar dat zet druk op de ketel om werk te maken van het metropolitane landschap.