Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Groen Kapitaal zoekt ideeën voor versterken biodiversiteit

09-06-2020 Nieuws #landschap

Initiatiefnemers van bestaande of nieuwe innovatieve en inspirerende ideeën voor het verbeteren van de biodiversiteit kunnen kans maken op een geldbedrag en begeleiding van Groen Kapitaal, een netwerkplatform van de provincie Noord-Holland. Wie zich aanmeldt, maakt kans op een nominatie voor de Gouden Roerdomp.

Het versterken van de biodiversiteit is een ambitie uit de MRA Agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Provincies spelen hier een belangrijke rol bij door de financiering van de aanleg en het beheer van natuurgebieden, maar ook door het ondersteunen van initiatieven die helpen om natuurinclusieve ontwikkelingen vorm te geven. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor het platform Groen Kapitaal opgericht.

Voorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet het initiatief aan drie voorwaarden voldoen: het moet een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit in Noord-Holland, het moet relatief concreet zijn voor 2020 en het moet om een natuurcombinatie gaan, bijvoorbeeld met gezondheid, bouwen of voedsel.

Geldprijs en begeleiding

Deelnemers worden begeleid bij het ontwikkelen van hun idee en krijgen hulp bij het voorbereiden van een campagne die nodig is om stemmen te verzamelen. Het winnende initiatief wordt uiteindelijk beloond met de Gouden Roerdomp, een bedrag van € 2.500,- en verdere begeleiding. Deelnemers die niet winnen, krijgen een startbedrag van € 250,- voor een crowdfundingscampagne en begeleiding bij het voorbereiden daarvan.

Aanmelden kan tot en met 8 juli via deze website.