Dinsdag 12 mei: webinar MRA University over effecten coronacrisis op woningmarkt

07-04-2020 Nieuws #bouwen en wonen#MRA University#ruimte

De coronacrisis raakt alle sectoren en dus ook de woningmarkt. De woningnood in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) was en is groot. Maar welke effecten heeft de coronacrisis op vraag en aanbod, op de prijzen van woningen en op de magneetfunctie van de MRA op woningzoekenden? Welke lessen kunnen woningcorporaties trekken uit de vorige crisis? Dinsdag 12 mei geeft prof. dr. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing systems aan de TU Delft, zijn visie in het volgende openbare webinar van MRA University. Direct na het slotwoord van professor Boelhouwer zal Mirthe Biemans, manager strategie van woningstichting Rochdale, op het webinar reflecteren.

Het online college van professor Peter Boelhouwer vindt dinsdag 12 mei plaats van 16.30 uur tot 17.30 uur. Deelname aan het webinar is gratis. Gebruik de app van Zoom of ga naar de website https://zoom.us en voer de volgende ‘Meeting ID’ in: 823 – 4101 – 1077.

Eerdere webinars over impact coronacrisis

Het webinar van prof dr. Boelhouwer is het vierde college in de reeks van online kennisbijeenkomsten onder de naam MRA University. Eerder gaf professor Henri de Groot (VU Amsterdam) een college over de impact van de coronacrisis op de economie van de MRA, sprak professor Ton Wilthagen (Tilburg University) over de effecten van de crisis op de arbeidsmarkt en ging dr. Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam) in op de gevolgen van de crisis voor transport en logistiek in de MRA.

Over MRA University

MRA University biedt beleidsmakers, bestuurders, raads- en Statenleden en andere belangstellenden online en interactieve colleges om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis en hoe we daarop kunnen reageren als belanghebbenden in de MRA-samenwerking.

De reeks met verschillende webinars van MRA University gaat zich in eerste instantie richten op de gevolgen van de coronacrisis die cruciaal zijn voor thema’s in de MRA-samenwerking. Het gaat daarbij om onderwerpen als arbeidsmarkt, bouwen en wonen, mobiliteit, circulaire economie en energietransitie. Dit zijn onderwerpen die hun urgentie tijdens en na de coronacrisis zullen behouden.